Vizitaţ România - Zărneşti

2019-02-23 18:52:00

Daniel OneaNâ ndriptâm azâ cătrâ ţentrul ali Românie, câtâ una ditru porțâli di intrare tru Parcul Național Piatra Crailui: Zărnești. Aoa vas-aflaţ un muzeu a parcului, unâ bâsearică di artă medievală anâltatâ aoa ş-cama di ţinti secole, un parcu di aventură și unâ

  • vizitat-romania---zarnesti

Link-uri ti agiutor