Weekendu/bitisita di siptamana cu hâire în Bucureşti

2021-06-14 23:01:00

Bogdan MateiTut aşi ca întreaga Europă, România iase, gradual, din coşmarulu/v’isulu urut a pandemiil’ei di COVID-19. Şi, unăoară cu diminuarea a ratâl’ei di contaminare şi cu imunizarea unei parte importantă di populaţie, oamin’il’i înveaţă diznou să băneadză normal

  • weekendubitisita-di-siptamana-cu-haire-in-bucuresti

Link-uri ti agiutor