Klub kulture: Novi početak za Nacionalni centar plesa u Bukureštu (27.01.20

2018-01-27 13:58:00

Luana PleşeaNacionalni centar plesa u Bukureštu (CNDB), jedina javna kulturna institucija koja je podređena Ministarstvu kulture, a koja podržava i promoviše savremeni ples i izvođačke umetnosti u Rumuniji, priprema se za useljenje u novo sedište koje je propraćeno i

klub kulture: novi početak za nacionalni centar plesa u bukureštu (27.01.20

Nacionalni centar plesa u Bukureštu(foto:facebook.com/CentrulNationalalDansuluiBucurest

Korisni linkovi