Letnje frekvencije RRI od 29.03.2020. do 24.10.2020.

2020-03-28 12:08:00Sve tri emisije RRI na srpskom jeziku možete pratiti na 5.910 khz, na adresi www.rri.ro i na FB na stranici Radio Rumunija Internacional, Srpska redakcija.

  • letnje frekvencije rri od 29.03.2020. do 24.10.2020.

Korisni linkovi