Međunarodni pozorišni festival Novog Pozorišta - ,,MicROmania’’

2017-05-12 14:03:00

Luana Pleşea , Jonela MengerU organizaciji Klasičnog pozorišta u Aradu ,,Joan Slavić’’ iz Arada, na petom izdanju Međunarodnog pozorišnog festivala Novog Pozorišta - ,,MicROmania’’,, govori se o maloj Rumuniji, Rumuniji svakodnevice, Rumuniji naših života i o našim ličnim/kolektivni

  • međunarodni pozorišni festival novog pozorišta - ,,micromania’’

    Međunarodni pozorišni festival Novog Pozorišta - ,,MicROmania’’ 2017

Korisni linkovi