Preporuke za suzbijanje korupcije (10.07.2019)

2019-07-10 14:11:00

Bogdan MateiFunkcionisanje pravne države u Rumuniji i dalje zabrinjava inostrane partnere naše zemlje

  • preporuke za suzbijanje korupcije (10.07.2019)

    GRECO:Rumunija je napravila nedovoljne korake na planu suzbijanja korupcije (foto:pixabay.com)

Korisni linkovi