Projekat ’’Bicikli sa kravatom’’ (25.04.2014)

2014-04-25 19:00:00

Teofilia Nistor’’Bicikli sa kravatom’’ je prvi program besplatnog ’’bike sharing’’- a u Rumuniji i namenjen je biznis centrima.

  •  projekat ’’bicikli sa kravatom’’  (25.04.2014)

Korisni linkovi