בית המשפט העליון של רומניה קנס את מפרסם קריקטורה אנטישמית

2019-06-15 13:03:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuבית המשפט העליון של רומניה קנס את מפרסם קריקטורה אנטישמית

  • בית המשפט העליון של רומניה קנס את מפרסם קריקטורה אנטישמית

    צילום: INSHR-EW

קישורים שימושיים