Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live
foto: Radio Romania Internazionale

Emisiunea armãneascã ditu 20.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> - Hăbări dit bana românească şi internaţională <<>> - Oaspiţ la microfon: Interviu cu Stere Babu, prezidentulu a Suţatăllei “DEADUNU” <<>> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 20.05.2024
Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Ahurhiră lucrărli di construcţie la Spitalul Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, treia unitate medicală gigant, după ateali di Craiova şi Iaşi, cari va lă hibă di hăiri a bănătorloru ditu nolgica a văsiliillei.

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Emisiunea armãneascã ditu 19.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Pirmithi armăneşti: Cheatra di sumu limbă di Hristu Cândruveanu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 19.05.2024
Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Bairu di cănticu Pareia “Pindu” - Oaspiţ tu emisiunea armãneascã: Pareia “Lilici ditu Maiu” cu căntiţi şi puizii armăneştă Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 17.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ tu emisiunea armãneascã: Pareia “Lilici ditu Maiu” cu căntiţi şi puizii armăneştă - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Yeoryi Perdichi Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 17.05.2024

Ascultaţ RRI!

Actualitati

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top 13.05.2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Pi șcurtu: Stâmâna Luñinatâ/ Meslu mintit/ Uniunea evaluatâ/ Evropa filmatâ/ Casa Albâ vizitatâ/ Calificarea amânatâ

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Radio România Internațional
Actualitati 01.05.2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

АУДІО Сьогодні в програмі: Новини; Злободенність; Взаємини; Хіт дня.

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
一周要闻回顾
Eveniment Top 28.04.2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru / Ti Schengen, Ucraina ș-Israel, la Consiliul Evropean di Bruxelles/ Vizitâ di lucru a premierlui Marcel Ciolacu tu Orientul di Mesi/ FMI alâxeaști criștearea icunomicâ a Românillei/ România la Bienala di Artâ di Veneția

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
一周要闻回顾
Eveniment Top 23.04.2024

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama.../ Di 20 añi membrâ ali NATO/ Di Uniunea Evropeanâ, tu București/ Ghidu anti-deepfake/ BNR ș-toclu-clleai

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Radio România Internațional
Actualitati 27.02.2024

Vacanţâ di schi

Pânâ tu dzuua di 3 di marțu, elevilli ditu Româníi s-hârsescu di "vacanţa de schi" ș-mulțâ di elli alegu s-u treacâ pi pârtiili/călliurilli di aruchișurari a staţiuñilor montani româneşțâ.

Vacanţâ di schi
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 23.02.2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di ministru al familiei, tineretului și egalității di șanse și aleapsi ca interimar ministrul a cercetarillei, inovar

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 22.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 21.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
SoundCloud Playlist
Vremea
București, RO
8:31 pm, May 21, 2024
temperature icon 22°C
cer senin
40 %
1009 mb
14 mph
Wind Gust: 0 mph
Clouds: 0%
Visibility: 0 km
Sunrise: 5:42 am
Sunset: 8:42 pm
Convertor valutar

Currency Converter RON/EUR: Tue, 21 May.

Caftâ-nâ pi Facebook!

Cultură şi adeţ armâneşti

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, Bucureștiul ș-Chișinăulu yiurtusirâ irinea ș-unitatea tu Evropâ.

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP

Alidzeri ș-dezinformari

Ninti di campania electoralâ ti alidzerli evroparlamentari, Comisia Evropeanâ scoasi tu padi un clip audio-video di dezinformari

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta

România intrâ tu campanie electoralâ

Tu Românii, viniri, ahurheaști ufițial campania electoralâ ti alidzerli locali ș-evroparlamentari, iara tu xeani va s-hibâ ândreapti, ti prota oarâ, cama di nauâ suti di secţii di votari.

România intrâ tu campanie electoralâ
Foto: LukasJohnns / pixabay,com

Lucru deadunu ti Ucraina

Catastisea ditu Ucraina easti pi aghenda a moabețlor a ministrului român ali Apârari cu omolodzlli britanic ș-georgian, ama ș-tu mesea a moabețloru di Washington a prezidentului Klaus Iohannis cu liderlu di la Casa Albâ.

Lucru deadunu ti Ucraina
Klaus Iohannis şi Joe Biden (sursa foto: presidency.ro)

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

"SUA âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO."

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Foto: pixabay.com

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Româñilli ș-tricurâ sârbâtorli di Paști em tu vâsilii, em tu xeani.

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

ASCULTAŢ LA CĂFTARI

ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 16.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfon: Pareia "Lilici ditu Maiu" cumândâsitâ di dna Zoe Gică ți va nâ hârseascâ geanlu cu ândauâ cântiți și poezii ânreghistrati tu studioulu di la RRI. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 16.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 15.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Costa Guli. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 15.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 14.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Frândzâ di enciclopedie armâneascâ: Hoara Gopeș. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 14.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 13.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfonu: Interviu cu dl Stere Babu, prezidentulu a Suţatãllei Armãneascã “DEADUNU” di Custanţa ţi eara vinitu voltă, DEADUNU cu Pareia “Lilici ditu Maiu”, instructoru dna Zoe Gicã la Radio România Internaţionalu şi tu Cunakea “La Makedoni” nicukiru dna Zoe Carabaş tu 12 di Apriiuru 2024. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 13.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 12.05.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ puteț s-avdzâț unâ frândzâ muzicalâ cu niscânțâ ditu nai ma cânâscuțlli cântâtori armâñi. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 12.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 11.05.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ puteț s-avdzâț unu bairu di cânticu armânescu: Gica Godi, Florentina Costea ș-formația Pindu. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 11.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 10.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfon: Interviu cu dna Zoe Gică, cântâtoari, ama și dascalițâ la sculii, iu âlli anveațâ ñițlli limba și cultura armâneascâ. Ea cumândâseaști și pareia Lilici ditu Maiu, parei di ficiuriț ți gioacâ, cântâ, ama dzâcu ș-poezii ți suntu adrati tamam di dna Zoe Gică. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 10.05.2024
ארכיון של תוכניות

Emisiunea armâneascâ ditu 09.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Scriitori armâñi di aseara şi di adzâ: Cola Caratană; - Bairu di cânticu armânescu. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 09.05.2024

Rubriţi di cafi stâmână

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare 15.12.2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin, situat în s

Paramithurile a Banatului Montan
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural 24.11.2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizual

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural 02.07.2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în România a lu Mircea Cărtărescu, ţel mai cunoscutulu autor român contemporan

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Teatru armânescu

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Teatru armânescu 10.01.2022

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti...

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Cu Hristolu şi cruţea
Colinde armâneşti 10.01.2022

Cu Hristolu şi cruţea

Cu Hristolu şi cruţea (versuri Toma Enache / muzica Dumitru Bicu) Armâńi alâxiţ-vă că-i sârbâtoari Cu Hristolu...

Cu Hristolu şi cruţea
SECTA A MUL’ERILOR
Teatru armânescu 30.01.2017

SECTA A MUL’ERILOR

SECTA A MUL’ERILOR după Aristofan Andridzeari ti scenă : Toma...

SECTA A MUL’ERILOR
Radio România Internațional
Umor armânesc 25.01.2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia "Câ ţe ursa nu-ari coadâ?" - apriduţeari dupu Ion...

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Ascultă live

Ascultă live

20:30 - 20:50
LA DISPOZITIA DUMNEAVOASTRA
Ascultă live Radio România Actualităţi
20:00 - 21:00
Teatrul Național Radiofonic - Biografii, memorii
Ascultă live Radio România Cultural
 
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
20:00 - 21:00
English 2
Ascultă live Radio România Internaţional 1
 
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
 
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
 
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
20:10 - 22:00
CU INIMA DESCHISĂ
Ascultă live Radio România Antena Satelor
 
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
 
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
 
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
 
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
19:03 - 21:00
Pasaj urban - Dialoguri multiculturale
Ascultă live Radio România Braşov FM
 
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
 
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
 
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
 
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
 
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
 
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
 
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
 
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
 
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
 
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
 
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Program pentru minorități
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Program pentru minorități
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
 
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company