דיפלומה תרבותית במכון התרבות הרומני בתל אביב

2019-12-07 09:32:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuב- 5 בדצמבר 2019, מכון התרבות הרומני בתל אביב אירגן אירוע דיפלומטיה תרבותית .

  • דיפלומה תרבותית במכון התרבות הרומני בתל אביב

    מקור הצילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים