הכנות לקונגרס הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה

2020-10-16 19:19:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהכנות נערכות לקראת הקונגרס הרביעי של פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה

  • הכנות לקונגרס הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה

    מקור צילום: התאחדות הקהילות היהודיות ברומניה

קישורים שימושיים