הרשמה למחנה לימודי קיץ בנושא השואה ברומניה בין הסטוריה לבין זכרו

2019-05-23 12:28:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה על שמו של אלי ויזל פתח את ההרשמה למחנה הקיץ השואה מרומניה בין הסטוריה לזכרון.

  • הרשמה למחנה לימודי קיץ בנושא השואה ברומניה בין הסטוריה לבין זכרו

    צילום: INSHR-EW

קישורים שימושיים