השתתפות רומנית ראשונה בשבוע העיצוב בירושלים

2019-06-21 17:47:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuהמרכז לתרבות של רומניה בתל אביב תמכה בהשתתפות הרומנית הראשונה בשבוע העיצוב בירושלים.

  • השתתפות רומנית ראשונה בשבוע העיצוב בירושלים

    צילום: ICR תל אביב

קישורים שימושיים