יחסי רומניה וישראל

2020-11-29 19:38:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשגריר ישראל ברומניה על יחסי רומניה-ישראל

  • יחסי רומניה וישראל

    מקור צילום: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים