מצעד הזיכרון, מקלוז לאושוויץ, הוצג בתל אביב

2019-06-21 19:22:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuמצעד הזיכרון, מקלוז לאושוויץ, הוצג בתל אביב

  • מצעד הזיכרון, מקלוז לאושוויץ, הוצג בתל אביב

    צילום: אגודת רומניה הציונית

קישורים שימושיים