פגישת שגריר רומניה בישראל עם השר לאיכות הסביבה

2020-06-28 12:19:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuשגריר רומניה נפגש עם שר הסביבה הישראלי

  • פגישת שגריר רומניה בישראל עם השר לאיכות הסביבה

    מקור הצילום: שגרירות רומניה בישראל

קישורים שימושיים