רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.08.2020

2020-08-08 23:09:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.08.2020

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 09.08.2020

    מקור הצילום: שגרירות רומניה בישראל

קישורים שימושיים