רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 22.09.2019

2019-09-24 17:47:00

Marco M Katz (מרקו מ כץ) , Eugen Cojocariuרומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 22.09.2019

  • רומניה - ישראל: אירועים ויחסים בילטראליים 22.09.2019

    מקור הצילום: שגרירות ישראל ברומניה

קישורים שימושיים