המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל" – 15 שנים

2020-10-26 11:32:00

Marian Marom (מריאן מרום) , Eugen Cojocariuהמכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל" – 15 שנים.

  • המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל" – 15 שנים

    מקור הצילום : המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה "אלי וויזל"

קישורים שימושיים