Dan slušalaca 2016.

2016-10-11 11:36:00Poštovani prijatelji, u nedelju 6. novembra 2016. godine, emitovaćemo Dan slušalaca Radija Rumunija Internacional.

dan slušalaca 2016.

Dan slušalaca 2016.

Email adresaUploadirati drugu sliku

Komentari: