RRI直播!

收听罗马尼亚国际广播电台直播

在罗马尼亚留学

2022年7月7日:小一的罗马尼亚留学经历

2022年7月7日:小一的罗马尼亚留学经历

在今天的节目时间里,我们邀请本台的听众和朋友孙若一介绍她在罗马尼亚留学的经历: “2018年10月,当我再次回到罗马尼亚的时候是以一名学生的身份。独自一人来到首都布加勒斯特,

2022年7月7日:小一的罗马尼亚留学经历
2022年6月30日:加拉茨市的《下多瑙河》大学

2022年6月30日:加拉茨市的《下多瑙河》大学

位于罗马尼亚东南部的加拉茨市的《下多瑙河》大学是一所于1974年成立的高等教育机构。大学章程的规定符合国内相关法律以及欧洲地区的高等教育原则。加拉茨大学是在《土地改良学院》的基础上从1948年起逐步建立的;1951年加拉茨还建立了《造船机械学

2022年6月30日:加拉茨市的《下多瑙河》大学
2022年6月23日:高等民航学校

2022年6月23日:高等民航学校

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍罗马尼亚首都布加勒斯特的《高等民航学校》。

2022年6月23日:高等民航学校
2022年6月16日:特尔古穆列什市的《George Emil Palade》医药、药学与科技大学

2022年6月16日:特尔古穆列什市的《George Emil Palade》医药、药学与科技大学

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍特尔古穆列什市的《George Emil Palade》医药、药学与科技大学。

2022年6月16日:特尔古穆列什市的《George Emil Palade》医药、药学与科技大学
2022年6月2日:布加勒斯特国立音乐大学

2022年6月2日:布加勒斯特国立音乐大学

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍布加勒斯特国立音乐大学。这所建立于1864年的学校 2014年庆祝了成立 150周年。

2022年6月2日:布加勒斯特国立音乐大学
2022年5月26日:巴克乌市的《Vasile Alecsandri》大学

2022年5月26日:巴克乌市的《Vasile Alecsandri》大学

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍巴克乌市的《Vasile Alecsandri》大学。

2022年5月26日:巴克乌市的《Vasile Alecsandri》大学
2022年5月19日:康斯坦察港市的《奥维迪乌斯》大学

2022年5月19日:康斯坦察港市的《奥维迪乌斯》大学

康斯坦察市的《奥维迪乌斯》大学(Universitatea Ovidius)是靠黑海海岸线的最大的欧盟大学。康斯坦察市也是多布罗加地区跟罗马尼亚东南地区的最大城市。地区的经济繁荣,可以作为西-东间的文化桥梁,也可以作为

2022年5月19日:康斯坦察港市的《奥维迪乌斯》大学
2022年5月12日:雅西市的《Grigore T. Popa》医药大学

2022年5月12日:雅西市的《Grigore T. Popa》医药大学

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍雅西市的《Grigore T. Popa》医药大学。

2022年5月12日:雅西市的《Grigore T. Popa》医药大学
2022年5月5日:克卢日纳波卡理工大学

2022年5月5日:克卢日纳波卡理工大学

亲爱的听众朋友们,大家好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听新的一期《在罗马尼亚留学》专题节目。今天介绍《克卢日纳波卡理工大学》。

2022年5月5日:克卢日纳波卡理工大学
2022年4月13日:《年长的米尔恰》海军学院

2022年4月13日:《年长的米尔恰》海军学院

《年长的米尔恰》海军学院起源于《舰队学校》。后者是在1872年11月17日通过战争部的决定建立的,当时所在地在多瑙河边的城市加拉茨。1920年,学校被迁移到黑海海岸线的港口城市康斯坦察。那年后,学校被重

2022年4月13日:《年长的米尔恰》海军学院
2022年3月31日:国立体育大学 (UNEFS)

2022年3月31日:国立体育大学 (UNEFS)

罗马尼亚首都布加勒斯特的国立体育大学是于 1923年6月17日正式成立的,当时叫做《国立体育学院》。这个名字于 1929年改成《高等体育学院》;这所高等教育机构的名称在近100年的历史上改变了若干次。1990年它成了 Academy

2022年3月31日:国立体育大学 (UNEFS)
2022年3月24日:克卢日-纳波卡的《Iuliu Hațieganu》医药大学

2022年3月24日:克卢日-纳波卡的《Iuliu Hațieganu》医药大学

罗马尼亚教育部2022年3月中旬公布了2021年国家高等教育机构元排名的年度报告。元排名是一种按照各所罗马尼亚大学在一系列国际排行榜的位置构成的,它仅包括 36所大学(其中只有一所是私有大学)。罗马尼亚共有 93个高等教育机构,其中的 53所是国立大学。

2022年3月24日:克卢日-纳波卡的《Iuliu Hațieganu》医药大学
2022年3月10日:苏恰瓦市的《斯特凡大公》大学

2022年3月10日:苏恰瓦市的《斯特凡大公》大学

本台汉语节目从9月9日起开始播送一个新栏目,叫做《在罗马尼亚留学》,内容包括对罗马尼亚主要高级教育机构的介绍、大学间的交流、外国留学生通过访谈或自己写的文章介绍个人的印象、有感等。本栏目将取代

2022年3月10日:苏恰瓦市的《斯特凡大公》大学
2022年3月3日:布加勒斯特《农学与兽医大学》

2022年3月3日:布加勒斯特《农学与兽医大学》

《农学与兽医大学》同中国的若干高等教育机构签署了合作协议,如中国农业大学、山西林业职业技术学院、重庆的西南大学等。 非欧盟国家的学生们可以注册,在持有高中毕业证的条

2022年3月3日:布加勒斯特《农学与兽医大学》
2022年3月17日:雅西大学

2022年3月17日:雅西大学

亲爱的听众朋友们,您们好!我是主持人谢芦宾,欢迎大家收听从9月9日起播送的新栏目,它叫做《在罗马尼亚留学》,内容包括对罗马尼亚主要高级教育机构的介绍、大学间的交流、外国留学的印象、有感等。本栏目将取代持续了很多年的

2022年3月17日:雅西大学

伙伴

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

RRI 隶属关系

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

广播/转播服务提供商

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company