RRI直播!

收听罗马尼亚国际广播电台直播

2012年8月23日:伊昂·拉斯科尔医生(Dr. Ioan Lascăr)

医生伊昂·拉斯科尔是这样描写自己的: 音乐是他的“放料阀,即使是在手术室也是同样。

, 01.09.2012, 20:07


医生伊昂·拉斯科尔是这样描写自己的: 音乐是他的“放料阀”,即使是在手术室也是同样。各位听众,我们在今天的节目时间里介绍罗马尼亚医学领域的一名“明星”- 伊昂·拉斯科尔医生。他整形和美容手术使得罗马尼亚在境外得名。伊昂·拉斯科尔是布加勒斯特急救医院美容、整形及微型外科手术部的主任,同时是罗马尼亚医学公认的一个明星。他进行的外科手术使许多似乎毫无希望的病人恢复正常生活。其中一个较有名的手术是为一个布拉索夫市的女病人切除一个巨大的肿瘤。不过,在国内医学界外堪称一流的伊昂·拉斯科尔医生是一个谦虚的人,他总是带着微笑。他无论在什么地方,都喜欢听莫扎特或维瓦尔第的音乐。在他曾经作过的一个其他的手术是给一个病人恢复微笑的整形。这次手术过程持续了10个小时。他自己说,曾给3万多人做了手术,这相当于一个城市里的人口。拉斯科尔医生有40 年的外科手术生涯。他说,是数千次手术确定了他的所取得的成就。他无论到国内的什么地方,都有机会遇到他从前的一个病人。伊昂·拉斯科尔说,在急救医院里工作不是一个平凡的工作。在那里要随时为任何一种手术做好准备。他说。1965年,当他做大学生第一次走进急救医院时,就发现吸引他的专业是外科。他说,它要做的就是外科医生。人需要发现自己能力的倾向,然后学习那个专业。拉斯科尔还说,年轻人认为自己是完善的,人老了以后才开始承认在一辈子中犯过许多错误。医生也必须对得起自己的良心。伊昂·拉斯科尔医生说,威望不意味着手术的价值多高,他从来没有拒绝过任何病人,所以到目前为止给3万人做过手术。他近量帮助生活条件较差的人。另外,他还建立了自己的私立诊所。这里的价格比国外的要低两、三倍。拉斯科尔说,外科医生必须专心、有耐力,要有好的视力,动作要准确。拉斯科尔医生的手术在全世界出名,他做过的特殊手术被“探索频道”拍成纪录片。他的技术和名声使得他的手术预约表到2019年都全满。全世界的人通过电视频道观看了他做的两个十分特殊的手术:一个是为一个女病人切除76公斤的肿瘤(病人只有42公斤体重),还为一个“树人”做了手术:这个病人的手臂和腿部都长满了疣,如同树皮一样。手术成功了,病人恢复了正常生活。拉斯科尔每日工作12个小时,包括在国家急救医院和私立诊所里的工作。伊昂·拉斯科尔的爱人也是外科医生,但他们的儿子从小就开始对绘画感兴趣,结果他毕业于美术学院。

嘉宾访谈 星期六, 27 9 月 2014

2014年9月25日:达尼埃尔·雷什和他捏陶土的爱好

...

2014年9月25日:达尼埃尔·雷什和他捏陶土的爱好
嘉宾访谈 星期四, 11 9 月 2014

2014年9月11日:奥菲利亚·斯坦球及歌剧长廊

...

2014年9月11日:奥菲利亚·斯坦球及歌剧长廊
嘉宾访谈 星期四, 28 8 月 2014

2014年8月28日:布兰迪·贝茨介绍 “流动图书馆”

...

2014年8月28日:布兰迪·贝茨介绍 “流动图书馆”
嘉宾访谈 星期四, 26 6 月 2014

2014年6月26日:罗马尼亚女作家劳拉·巴班:关于照片、连衣裙和一条叫做“迪克”的小狗

...

2014年6月26日:罗马尼亚女作家劳拉·巴班:关于照片、连衣裙和一条叫做“迪克”的小狗
嘉宾访谈 星期四, 12 6 月 2014

2014年6月12日:罗马尼亚女画家阿纳·卢苏

...

2014年6月12日:罗马尼亚女画家阿纳·卢苏
嘉宾访谈 星期三, 14 5 月 2014

2014年5月15日:索拉纳·乔治斯库·戈尔然 – 价值百万的接吻

罗马尼亚著名的雕塑家康斯坦丁·布朗库西的“接吻的6种雕塑之一最近在纽约一次拍卖中以高达...

2014年5月15日:索拉纳·乔治斯库·戈尔然 – 价值百万的接吻
嘉宾访谈 星期三, 30 4 月 2014

2014年5月1日:罗马尼亚摄影家弗拉德·埃弗泰尼耶(VLAD EFTENIE)

...

2014年5月1日:罗马尼亚摄影家弗拉德·埃弗泰尼耶(VLAD EFTENIE)
嘉宾访谈 星期四, 17 4 月 2014

2014年4月17日:多琳·斯坦球,锡吉什瓦拉城堡的鼓手

...

2014年4月17日:多琳·斯坦球,锡吉什瓦拉城堡的鼓手

伙伴

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

RRI 隶属关系

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

广播/转播服务提供商

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company