RRI直播!

收听罗马尼亚国际广播电台直播

移民,移居国外

2015年5月22日:越来越多的外国人移居罗马尼亚
挑战未来 21.05.2015

2015年5月22日:越来越多的外国人移居罗马尼亚

目前有许多罗马尼亚人如医生、教师、建筑师或农民等选择离开家乡。失业或找不到好点报酬的工作促使他们到国外寻找像样的生活。据2011年的最新人口普查,超过72万7千名的罗马尼亚人旅居国外为期最少一年,其中大多数在意大利、西班牙、德国、法国和英国。实际上非官方的数字可能是这数字的3倍,但当局只说总数很难计算。唯一肯定的信息是,在意大利和西班牙居住的罗马尼亚人分别为一百多万和近一百万。

2015年5月22日:越来越多的外国人移居罗马尼亚

伙伴

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

RRI 隶属关系

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

广播/转播服务提供商

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company