RRI直播!

收听罗马尼亚国际广播电台直播

罗马尼亚人的心理学,表面心理特征,深层心理特征,个人主义

2015年7月8日:罗马尼亚人共产党政权下台后的心理学
社会采风 28.04.2015

2015年7月8日:罗马尼亚人共产党政权下台后的心理学

2005年在美国《科学》杂志发表了对世界49个文化进行比较的研究,涉及到各民族对自己的感觉和他们的实际特征。罗马尼亚人也被纳入这次研究中,这促使克鲁日巴贝什·波尔亚伊大学临床心理学与心理治疗部的研究员开始自己的研究。他们开展了为期10年的详细研究,使用的方法是美国研究员的方法,包括一系列本地研究和专门为这次研究进行的测验。今年发表的研究结果显示罗马尼亚人的总体轮廓,目的是否定或证实并补充过去的两次分析:杜米特鲁·德勒盖杰斯库 1907年发表的《罗马尼亚人的心理学》和康斯坦丁·勒杜雷斯库-摩特鲁1937年发

2015年7月8日:罗马尼亚人共产党政权下台后的心理学

伙伴

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

RRI 隶属关系

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

广播/转播服务提供商

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company