Inventura šumskog fonda Rumunije (22.02.2019)

2019-02-22 08:34:00

Teofilia NistorPri kraju prošle godine objavljen je drugi ciklus Nacionalne inventure šumskog fonda.

  •  inventura šumskog fonda rumunije  (22.02.2019)

    (foto:com/agentgreen.ro)

Korisni linkovi