Kampanja za spasavanje Direktiva ekološke mreže Natura 2000 ( 29.05.2015)

2015-06-02 09:24:00

Teofilia Nistor , Mirča MihajGubljenje biodiverziteta predstavlja veliku pretnju za sredinu. Mnoge su vrste biljnog i zživotinjskog sveta nestale, a staništa su ugrožena

  • kampanja za spasavanje direktiva ekološke mreže natura 2000 ( 29.05.2015)

Korisni linkovi