Poštovanje prava dece u Rumuniji

2019-12-04 12:04:00

Christine LeşcuNa nivou zakonodavstva, Rumunija je usvojila većinu preporuka Povelje OUN-a o pravima dece.

  • poštovanje prava dece u rumuniji

    Organizacija “Spasite decu”

Korisni linkovi