Zaštita stoletnih šuma ( 27.01.2017)

2017-01-27 09:05:00

Teofilia Nistor , Mirča MihajRumunija ima još netaknute šume, bez puteva ili staza, sa autohtonim vrstama drveća starih više stotina godina.

zaštita stoletnih šuma ( 27.01.2017)

Korisni linkovi