Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Alidzeri europarlamentari şi locali 2024

Tru România, s’dizvărtescu, adză, alidzerli locali şi europarlamentari. Aproapea 19 miliuñi di români cu ndreptu di vot suntu aştiptaţ la urni tră ş-aleagă reprezentanţălli.

Foto: mae.ro
Foto: mae.ro

, 09.06.2024, 20:14

Tru România, s’dizvărtescu, adză, alidzerli locali şi europarlamentari. Aproapea 19 miliuñi di români cu ndreptu di vot suntu aştiptaţ la urni tră ş-aleagă reprezentanţălli.
Fură organizati 18.955 di secții di votari tru văsilie şi 915 tru xinătati, diplo andicra di europarlamentarile di aoa şi ţinţi añi. Nai ma multi suntu tru Italia (150), Spania (147) şi Marea Britanie (104).
Tuti secţiili di votari ditu văsilie suntu dişcllisi, iarapoi datile tru timpu real mutrinda prezenţa la urne pot s’hibă accesate la adresa di internetu prezenta.roaep.ro. Numirlu total a candidaţlor tră alidzerli locali şi europeani năstricu 207.000, dimăndă Autoritatea Electoarală Permanentă (AEP).

Puteţ s’videţ prezenţa la vot tru timpu realu la alidzerli locale AOA.

Puteţ s’videţ prezenţa la vot tru timpu realu la alidzerli europarlamentari tru România AOA, iarapoi tru xinătati AOA.

Votarea la alidzerli tră Parlamentulu European ahurhi, tru diaspoara, sâmbătă, 8 di cirişaru 2024, la oara 22:00 (oara Româniillei), unăoară cu dişcllidearea a protăllei secţii di vot, tru Auckland, Noua Zeelandă, dimăndă Ministerlu Afacerloru Externe (MAE) di Bucureşti.
Dumănică, 9 di cirişaru 2024, la oara 00:00 (oara României) s-dişcllisiră secțiile di votare ditu Australia, a deapoa aţeali ditu Republica Coreea, China, Malaysia, Singapore, Filipine, India, Indonezia, Sri Lanka, Thailanda, Vietnam, Kazahstan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Votarea tru xinătati la alidzerli europarlamentare va s’ncllidă luni, 10 cirişaru 2024, la oara 08:00 (oara României), tru Vancouver (Canada) și pi coasta di Vest a SUA.
Suntu 915 secții di votare tru xinătati la alidzerile tră membrilli ditu România tru Parlamentul European ditu 9 cirişaru 2024, ma multu andicra di diplo di secțiile organizate la alidzerli europarlamentari ditu 2019.
Lista secțiilor di votare ditu xinătati poate s’hibă ghivăsită pi frăndza di internet a MAE, la secțiunea ahărdzită ti alidzeri.

La alidzerli europarlamentare ditu 9 cirişaru 2024 cetățenii români cu ndreptu di vot cari domiciliadză, au reședința ică suntu tempoarar tru xinătati pot s’voteadză la iţi secție organizată tru xinătati, pi thimellilu a unui documentu di identitate românescu valabil tru dzuua a votarillei: cartea di identitate; cartea electronică di identitate; cartea di identitate provizorie; buletinul di identitate; paşaportulu diplomatic; paşaportulu diplomaticu electronic; paşaportulu di serviciu; paşaportulu di serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu tempoarar; carnetlu di serviciu militar, tru cazlu a elevilor ditu şcollurli militare.
Votarea ahurhi la 07:00 și va s’bitisească la 22:00. Persoanili ţi suntu, la oara 22:00, la sediul ali secţie di votare, ică nafoara-a sediului, pot s’ufilisească aestu ndreptu până la 23:59.

Autoru: Mariana Chirita
Armănipsearea: Taşcu Lala

sursa foto pixabay.com@geralt
Actualitati Friday, 21 June 2024

Cum nâ afirim di ataca țiberneticâ?

Piriclliurli di securitati țiberneticâ suntu tut cama mări, iara tehnologhiili emerghenti suntu lucri ți nu adarâ altu țiva, maș crescu...

Cum nâ afirim di ataca țiberneticâ?
foto Verian pentru Parlamentul uropean
Hăbărli Monday, 10 June 2024

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029

Uidisit cu luyurserli, dupâ alidzerli evroparlamentari dit chirolu 6-9 di cirișar 2024, PPE – Pareia a Partidlui Popular Evropean (Criștin...

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
foto Verian pentru Parlamentul uropean
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli Friday, 23 February 2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di...

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli Thursday, 22 February 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

BUCUREȘTI – Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie  marți...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Wednesday, 21 February 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Tuesday, 06 February 2024

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022

Cama di 13 miliuni di oamiñi s-anregistrarâ tu anlu ți tricu tu spaţiili te-a durñiari/cazari ditu Româníi, livelu tu crişteari cu 10,5%...

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hăbărli Saturday, 27 January 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

MUTARI-CAPU, AFTUKINATI, SCHENGEN,...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company