Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Radio-Priimnare

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare 15.12.2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin, situat în s

Paramithurile a Banatului Montan
Volta a comunismului pritu București
Radio-Priimnare 07.02.2023

Volta a comunismului pritu București

U videmu adză capitala a Românillei pritu ună volta speţială, cari ari mari succes tru arada a turiștilor xeni. Turlu a comunismului tru...

Volta a comunismului pritu București
Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat
Radio-Priimnare 25.11.2022

Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat

Agiundzem ază în partea di vestu, în reghiunea istorică Banat. Descoperim ţea mai izolată așidzare din România, un stog di case din...

Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat
Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă
Radio-Priimnare 18.11.2022

Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă

Ediția di toamnă a Panagh’irului di Turismu a Româniilei si desfășură la București, în perioada 10-13 brumar/noiembriu. Vizitatoril’i...

Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă
Ahurhită di toamnă tru Delta ali Dună
Radio-Priimnare 17.09.2022

Ahurhită di toamnă tru Delta ali Dună

Ninti tra s’vearsă tru Aamarea Lae, Dunărea, ţi easti doilu arău ca lundzime ditu Europa, andreadzi ună di nai muşeati delti ditu lume....

Ahurhită di toamnă tru Delta ali Dună
Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș
Radio-Priimnare 19.07.2022

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș

Adză agiundzemu stăzi ajungem tru nord-estul ali Românie, tru unu ditu parcurli naționale a curi muşuteţ turistiţi suntuu apreciate di tut ma...

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș
Experiențe dobrogeani
Radio-Priimnare 24.06.2022

Experiențe dobrogeani

Experiențe dobrogeani Adză nidzemu tru sudlu ali României și agiundzemu tru Dobrogea. Va să zburămu ti ună nauă turlie di turismi cari ari...

Experiențe dobrogeani
Timișoara și locărli di anvărliga
Radio-Priimnare 03.06.2022

Timișoara și locărli di anvărliga

Nidzemu adză cătă unu di nai ma mărlli căsăbadz ditu ascăpitata a Româniillei: Timișoara. Tru 1771, aoa s’tipusi protlu jurnal tru limba...

Timișoara și locărli di anvărliga
Biseriţ maramureșene ditu lemnu
Radio-Priimnare 21.05.2022

Biseriţ maramureșene ditu lemnu

Aştirnut tru nordul a Româniillei, Maramureșul easti ună regiune atractivă ditu videală turistică, di itia a muşuteţloru tru fise și a...

Biseriţ maramureșene ditu lemnu
Muzee brașovene
Radio-Priimnare 05.05.2022

Muzee brașovene

Agiundzemu adză tru centrul a Româniillei și dişcllidim adză porțăle a Muzeului di Etnografie ditu Brașov. Sum egida aluştui funcționează...

Muzee brașovene
Gorjul turistic
Radio-Priimnare 15.04.2022

Gorjul turistic

Aştirnutu tru partea di sud-vest a Româniillei, pi cupañea di mesi a arăului Jiu, giudeţlu Gorj ari multi muşuteţ turistiţi. Lipseaşşti...

Gorjul turistic
Ţitatea di scamnu a Suceavăllei
Radio-Priimnare 01.04.2022

Ţitatea di scamnu a Suceavăllei

Ţitatea Suceavallei, construită la bitisita secolului al XIV-lea aproapea di căsăbălu medieval Suceava, fu pritucipala reședituță a...

Ţitatea di scamnu a Suceavăllei
Pănăyirlu di turism ali Românie
Radio-Priimnare 03.03.2022

Pănăyirlu di turism ali Românie

Ediția di primuveara a nai ma mari pănăyiru di turism organizat tru România adună oferti avantajoase tră miraclleadzlli di turism cultural, di...

Pănăyirlu di turism ali Românie
Parcul Național Defileulu a Jiului
Radio-Priimnare 20.02.2022

Parcul Național Defileulu a Jiului

Arădăpsitu tru sud-vestul a Româniillei, Parcul Național Defileulu a Jiului iasi tu migdani tru peisajulu parcurilor naționale ditu România...

Parcul Național Defileulu a Jiului
Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș
Radio-Priimnare 03.02.2022

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș

Adză agiundzemu tru nord-estul Româniillei, tru unu ditu parcurile naționale a curi muşuteţ turistiţi suntu apreciati di mulță turiști....

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company