Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Hăbărli

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 23.02.2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di ministru al familiei, tineretului și egalității di șanse și aleapsi ca interimar ministrul a cercetarillei, inovar

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 22.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 21.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hăbărli 06.02.2024

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022

Cama di 13 miliuni di oamiñi s-anregistrarâ tu anlu ți tricu tu spaţiili te-a durñiari/cazari ditu Româníi, livelu tu crişteari cu 10,5% andicra di 2022.

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 27.01.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

MUTARI-CAPU, AFTUKINATI, SCHENGEN, NATO

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 21.01.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Alianța trã Agricultură și Cooperare, adrată ditu ma multi organizații naționali di fermieri români, cãftarã a autoritățloru di București scilãstãseacã ti scãndãseascã forurli europene sndruapascã meatrili ţi pot sveaglje fermierlljii ditu Uniune di

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR
Hăbărli 14.01.2024

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR

Tuti posturli ali Suțatâ Româneascâ di Radiodifuziune yiurtusescu, mâni, 15 di yinaru, cultura, tu tuti formili a llei.

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 10.01.2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Premierlu ali Românie, Marcel Ciolacu, ãlli pitricu hiratimati al Gabriel Attal trã alidzearea a lui tu ipotisea di prim-ministru ali Franțã. Premierlu român spusi cã easti etimu slucreadzã deadunu cu nãulu omologu a lui trã anvãrtuşearea a parteneriatlu

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã
Hăbărli 06.01.2024

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Tru 6 di yinaru, embistimeñilli ortodocși yiurtusescu Pãtidzarea a Hristolui; Premierlu ali Spanie, Pedro Sánchez, va syinã volt1 tu România ti muabeţ mutrinda darea-a cetãteniillei diplo.

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã
Hăbărli 04.01.2024

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Dauă explozii fapti di aţea ţi autoritățli li spusirã cã suntu atacuri teroriste vãtãmarã cama di 100 di persoane și pliguirã aproximativ 170 tru Iran. Victimele eara dusi la unã ţeremonie ti aduţeari aminti gheneralu Qassem Soleimani...

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 14.12.2023

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Yinitoarea lãrdzeari ali UE aeasti tu arada-a muabeţloru di Bruxelles, iu suntu programate summituri di ñiercuri până viniri. Dusu ñiercuri la yinitorlu summitu anamisa di UE shi Balcañilli ditu Ascãpitatã, caplu a statlui român, Klaus Iohannis, spusi...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hâbări dit bana românească şi inernaţinală
Hăbărli 18.11.2023

Hâbări dit bana românească şi inernaţinală

Preşedintile Klaus Iohannis si afla în Tanzania, a doaua dănasire în turneulu a lui pi continentul african, care mai cuprinse/acâţă Kenya şi va mai include Ripublica Capo Verde şi Senegal. In cadrul a discutiilor la

Hâbări dit bana românească şi inernaţinală
Hăbări di tu bana românească şi internaţională
Hăbărli 08.10.2023

Hăbări di tu bana românească şi internaţională

Numirlu a morțãloru tu atacurli ţi li nkisi contra-a Israelui pareia militară palestiniană Hamas agiumsi la naima pţãnu 350 di inși, a deapoa, cama di 1.500 suntu pliguiţ. Israelu deadi unã apandasi militară tru Gaza, pritu cari vãtãmã cama di 300 di inşi

Hăbări di tu bana românească şi internaţională
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 25.09.2023

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Majoritatea a românilor lugursescu că lucărli tru România sndreaptă cama multu pi ună cali alăthusită, spunu rezultatele a unui sondaj adratu di Centrul di Sociologie Urbană şi Regională - CURS, publicate dumănică. Uidisitu cu cercetarea, proporţia a ati

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hâbări dit bana românească şi internaţională
Hăbărli 04.09.2023

Hâbări dit bana românească şi internaţională

BUCUREŞTI - Un pacientu plighuit/rănit di la expolziile din 26 augustu, di la Crevedia(sudulu a Romaniilei), care si aaflă internat...

Hâbări dit bana românească şi internaţională

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company