Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

ASCULTAŢ LA CĂFTARI

Emisiunea armãneascã ditu 23.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 23.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfon: Pareia “Lilici ditu Maiu” Instructoru Zoe Gica, di Custanţa cu muşeati căntiţi şi puizii armăneşţă. Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 23.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 22.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 22.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> - Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> - Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Costa Guli. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 22.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 21.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 21.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> - Hăbări dit bana românească şi internaţională <<>> Frândzâ di enciclopedie armâneascâ: Hoara Gopeș <<>> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 21.05.2024
Emisiunea armãneascã ditu 20.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 20.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> - Hăbări dit bana românească şi internaţională <<>> - Oaspiţ la microfon: Interviu cu Stere Babu, prezidentulu a Suţatăllei “DEADUNU” <<>> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 20.05.2024
Emisiunea armãneascã ditu 19.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 19.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Pirmithi armăneşti: Cheatra di sumu limbă di Hristu Cândruveanu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 19.05.2024
Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Bairu di cănticu Pareia “Pindu” - Oaspiţ tu emisiunea armãneascã: Pareia “Lilici ditu Maiu” cu căntiţi şi puizii armăneştă Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 18.05.2024
Emisiunea armãneascã ditu 17.05.2024

Emisiunea armãneascã ditu 17.05.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ tu emisiunea armãneascã: Pareia “Lilici ditu Maiu” cu căntiţi şi puizii armăneştă - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Yeoryi Perdichi Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 17.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 16.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 16.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfon: Pareia "Lilici ditu Maiu" cumândâsitâ di dna Zoe Gică ți va nâ hârseascâ geanlu cu ândauâ cântiți și poezii ânreghistrati tu studioulu di la RRI. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 16.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 15.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 15.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Costa Guli. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 15.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 14.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 14.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Frândzâ di enciclopedie armâneascâ: Hoara Gopeș. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 14.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 13.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 13.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfonu: Interviu cu dl Stere Babu, prezidentulu a Suţatãllei Armãneascã “DEADUNU” di Custanţa ţi eara vinitu voltă, DEADUNU cu Pareia “Lilici ditu Maiu”, instructoru dna Zoe Gicã la Radio România Internaţionalu şi tu Cunakea “La Makedoni” nicukiru dna Zoe Carabaş tu 12 di Apriiuru 2024. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 13.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 12.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 12.05.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ puteț s-avdzâț unâ frândzâ muzicalâ cu niscânțâ ditu nai ma cânâscuțlli cântâtori armâñi. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 12.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 11.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 11.05.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ puteț s-avdzâț unu bairu di cânticu armânescu: Gica Godi, Florentina Costea ș-formația Pindu. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 11.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 10.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 10.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfon: Interviu cu dna Zoe Gică, cântâtoari, ama și dascalițâ la sculii, iu âlli anveațâ ñițlli limba și cultura armâneascâ. Ea cumândâseaști și pareia Lilici ditu Maiu, parei di ficiuriț ți gioacâ, cântâ, ama dzâcu ș-poezii ți suntu adrati tamam di dna Zoe Gică. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 10.05.2024
Emisiunea armâneascâ ditu 09.05.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 09.05.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Scriitori armâñi di aseara şi di adzâ: Cola Caratană; - Bairu di cânticu armânescu. Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 09.05.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company