Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Oaspiţ la microfonlu RRI

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Ahurhiră lucrărli di construcţie la Spitalul Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, treia unitate medicală gigant, după ateali di Craiova şi Iaşi, cari va lă hibă di hăiri a bănătorloru ditu nolgica a văsiliillei.

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, Bucureștiul ș-Chișinăulu yiurtusirâ irinea ș-unitatea tu Evropâ.

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Alidzeri ș-dezinformari

Alidzeri ș-dezinformari

Ninti di campania electoralâ ti alidzerli evroparlamentari, Comisia Evropeanâ scoasi tu padi un clip audio-video di dezinformari

Alidzeri ș-dezinformari
România intrâ tu campanie electoralâ

România intrâ tu campanie electoralâ

Tu Românii, viniri, ahurheaști ufițial campania electoralâ ti alidzerli locali ș-evroparlamentari, iara tu xeani va s-hibâ ândreapti, ti prota oarâ, cama di nauâ suti di secţii di votari.

România intrâ tu campanie electoralâ
Lucru deadunu ti Ucraina

Lucru deadunu ti Ucraina

Catastisea ditu Ucraina easti pi aghenda a moabețlor a ministrului român ali Apârari cu omolodzlli britanic ș-georgian, ama ș-tu mesea a moabețloru di Washington a prezidentului Klaus Iohannis cu liderlu di la Casa Albâ.

Lucru deadunu ti Ucraina
Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

"SUA âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO."

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Româñilli ș-tricurâ sârbâtorli di Paști em tu vâsilii, em tu xeani.

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
România tru minivacanţă

România tru minivacanţă

Staţiunile montane şi aţeali di pi litoralu românescu ali Amarea Lae s-umplură di turişti, tru minivacanţa ditu 1 di Maiu şi Paştili ortodoxu.

România tru minivacanţă
Dzuua NATO tu Românie

Dzuua NATO tu Românie

România easti unâ cu axiili dimucratiți ali Suțatâ Nordu-Atlanticâ, dzâsi prezidentul Klaus Iohannis, cu furñia a yiurtusearillei a Dzuuâllei NATO tu vâsilie.

Dzuua NATO tu Românie
Mindueri ti turismul ditu 2024

Mindueri ti turismul ditu 2024

Tu Românie, tu 2024, criscu numirlu di apartamenti loati cu niki tu reghimu hotelieru. Alinarâ ș-pâhadzlli la hoteluri.

Mindueri ti turismul ditu 2024
Sesiuni spețialâ ti NATO

Sesiuni spețialâ ti NATO

România yiurtusi 2 dețenii di la apruchearea tu NATO, nai ma marea suțatâ politico-militarâ ditu isturie.

Sesiuni spețialâ ti NATO
România – zñiili a furtunâllei

România – zñiili a furtunâllei

Vimtul vârtosu adră zñii București ş-tu 13 giudeţi ditu Românii.

România – zñiili a furtunâllei
Ghidu anti-deepfake

Ghidu anti-deepfake

Directoratlu Naţionalu di Securitati Ciberneticâ di București scoasi tu padi unu ghidu pritu cari pots s-badz oarâ cari suntu materialili di turlie deepfake.

Ghidu anti-deepfake
Rezervili valutari, pi crișteari

Rezervili valutari, pi crișteari

Rezervili valutari ali BNR criscurâ tu bitisita a meslui marțu. Banca Țentralâ dzâsi nica că scâdzu IRCC, indițili di referinţâ ti creditili a consumatorilor.

Rezervili valutari, pi crișteari
Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen

Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen

Reacțiili nu amânarâ s-veadâ dupâ apruchearea a Românillei ș-a Vâryârillei tu spaţiul Schengen cu sinuri aeriani ş-maritimi.

Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company