Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live
Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top 23.04.2024

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama.../ Di 20 añi membrâ ali NATO/ Di Uniunea Evropeanâ, tu București/ Ghidu anti-deepfake/ BNR ș-toclu-clleai

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024 - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Interviu tu limba romănă cu artistulu Fãrşirotu Mircea Valeriu Deaca Apriduţearea şi alidzearea pi armãneaşti la microfonu: Redactori, Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia “Makedonia”şi Cãnticu polifonicu - Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024 Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa Alidzearea la microfon: Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia “Pindulu” Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024
Radio Romania International

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024 Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa Alidzearea la microfon: Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 11.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa - Bairu di cănticu armãnescu: Mirela Ciobanu (Cocotu) Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 11.04.2024

Ascultaţ RRI!

Actualitati

Radio România Internațional
Actualitati 27.02.2024

Vacanţâ di schi

Pânâ tu dzuua di 3 di marțu, elevilli ditu Româníi s-hârsescu di "vacanţa de schi" ș-mulțâ di elli alegu s-u treacâ pi pârtiili/călliurilli di aruchișurari a staţiuñilor montani româneşțâ.

Vacanţâ di schi
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 23.02.2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di ministru al familiei, tineretului și egalității di șanse și aleapsi ca interimar ministrul a cercetarillei, inovar

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 22.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli 21.02.2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024
Eveniment Top 18.02.2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024

Pi șcurtu: Premierlu a Românillei, tu vizitâ tu Italíi/ Prognozi icunomiți/ Atacu ciberneticu pi spitalili ditu Româníi/ Medalii di malmâ ș-bâcâri ti sportivilli româñi

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024
Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Eveniment Top 11.02.2024

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024

Cartea a Prezidentului cătrã Parlamentu; Un nãu nom trã pregătirea militară a populaţiillei?; Meatri trã fermieri; Pledoarie trã Europa; Nãulu ministru di Externe ali R. Moldova, la Bucureşti

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hăbărli 06.02.2024

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022

Cama di 13 miliuni di oamiñi s-anregistrarâ tu anlu ți tricu tu spaţiili te-a durñiari/cazari ditu Româníi, livelu tu crişteari cu 10,5% andicra di 2022.

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Protestu
Focus 04.02.2024

Protestu

Tu unâ vâsilíi cu dimucrațíi funcționalâ ș-di tradițíi, nu lipseaști s-aibâ protestu. Nu că nu lipseaști s-facâ, ama că suțietatea lipsești s-da tuti mecanismili ti cari easti ananghi, ta s-hibâ andreapti cripărli unâ-ș-unâ ți eali s-facu.

Protestu
SoundCloud Playlist
Vremea
București, RO
12:02 am, Apr 25, 2024
temperature icon 13°C
cer senin
78 %
1000 mb
10 mph
Wind Gust: 22 mph
Clouds: 0%
Visibility: 0 km
Sunrise: 6:14 am
Sunset: 8:11 pm
Convertor valutar

Currency Converter RON/EUR: Thu, 25 Apr.

Caftâ-nâ pi Facebook!

Cultură şi adeţ armâneşti

cercuri olimpice sursa foto pixabay

România la Agiocurli Olimpiţi: Gimnasta Sandra Izbaşa

România eara tru topurli a ghimnasticăllei mondială kiro di dekenii. Numili a multipliloru campioani olimpiţi Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Daniela Silivaș, Simona Amânar ică Cătălina Ponor eara, añi arada, tu protili frăndză ali actualitati sportivă iuţido pi mapamondulu.

România la Agiocurli Olimpiţi: Gimnasta Sandra Izbaşa
Simona Halep / Foto: Agerpres

Victoríi anustâ ti Simona Halep

Simona Halep, di farâ armâneascâ, poati s-turnâ cânțido pi teren/chilimea veardi di agiocu, di cara âlli si ñicură cabaia suspendarea ti dopaj ți âlli so avea datâ.

Victoríi anustâ ti Simona Halep
Radio România Internațional

România ndrupaști politica NATO a porțặloru dișcllisi

România ndrupaști susto politica-a Uşilor Dișcllisi și lugurseaști că aderarea ali Suedie cundilleadzâ că uşa NATO armâni dișcllisặ iarapoi deadunu himu cama vặrtoși.

România ndrupaști politica NATO a porțặloru dișcllisi
Radio România Internațional
Pirmithi 22.02.2024

Maia

Ghivâsiţ ma-nghios n'ica isturii "Maia", al Barbu Stefănescu Delavrancea, apridusâ tu cartea al Apostol N. Caciuperi, "Traduţeri di literatura românâ şi universalâ" (Ed. Universalia, 2011).

Maia
Radio România Internațional
Scriitori armân'i 22.02.2024

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)

MIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu 3 di şcurtu 1780 şi eara ditu unâ fumeal’ie di armân’i ditu Arbinişie. Cându tipusi Gramatica eara profesoru la Scu

MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 – 1828)
Foto: pixabay.com

Proiectu di nomu ti berli energizanti

Tu România, vindearea a berilor energizanti câtâ minori va s-hibâ pidipsitâ, uidisitu cu unu proiectu di nomu aprucheatu di Udălu a Deputaţlor ți easti forlu ți apufuseaști.

Proiectu di nomu ti berli energizanti

ASCULTAŢ LA CĂFTARI

Radio România Internațional

Emisiunea armãneascã ditu 10.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Scriitori armãñi di aseara şi di adză: Yeoryi Perdichi - Bairu di cãnticu armãnescu: Pareia PINDU Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 10.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 08.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 08.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Bairu di cãnticu armãnescu: Veara şi primuveara cu Mita Guda, Sirma şi Elena Granzulea Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 08.04.2024
Românii de lângă noi 21.02.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 12.03.2024

https://www.rri.ro/ro_ar/emisiunea_armaneasca_ditu_12032024-2701748

Emisiunea armâneascâ ditu 12.03.2024
Listen to RRI in English

Emisiunea armâneascâ – 20.02.2024

Emisiunea armâneascâ - 20.02.2024

Emisiunea armâneascâ – 20.02.2024
Emisiunea armâneascâ – 19.02.2024

Emisiunea armâneascâ – 19.02.2024

Emisiunea armâneascâ - 19.02.2024

Emisiunea armâneascâ – 19.02.2024
Emisiunea armâneascâ 18.02.2024

Emisiunea armâneascâ 18.02.2024

Emisiunea armâneascâ 18.02.2024

Emisiunea armâneascâ 18.02.2024
Emisiunea armâneascâ 17.02.2024

Emisiunea armâneascâ 17.02.2024

Emisiunea armâneascâ 17.02.2024

Emisiunea armâneascâ 17.02.2024
Emisiunea armâneascâ 16.02.2024

Emisiunea armâneascâ 16.02.2024

Emisiunea armâneascâ 16.02.2024

Emisiunea armâneascâ 16.02.2024

Rubriţi di cafi stâmână

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare 15.12.2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin, situat în s

Paramithurile a Banatului Montan
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural 24.11.2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizual

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural 02.07.2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în România a lu Mircea Cărtărescu, ţel mai cunoscutulu autor român contemporan

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Teatru armânescu

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Teatru armânescu 10.01.2022

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti...

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Cu Hristolu şi cruţea
Colinde armâneşti 10.01.2022

Cu Hristolu şi cruţea

Cu Hristolu şi cruţea (versuri Toma Enache / muzica Dumitru Bicu) Armâńi alâxiţ-vă că-i sârbâtoari Cu Hristolu...

Cu Hristolu şi cruţea
SECTA A MUL’ERILOR
Teatru armânescu 30.01.2017

SECTA A MUL’ERILOR

SECTA A MUL’ERILOR după Aristofan Andridzeari ti scenă : Toma...

SECTA A MUL’ERILOR
Radio România Internațional
Umor armânesc 25.01.2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia "Câ ţe ursa nu-ari coadâ?" - apriduţeari dupu Ion...

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Ascultă live

Ascultă live

00:00 - 00:05
Ştiri
Ascultă live Radio România Actualităţi
00:00 - 00:30
Ambient
Ascultă live Radio România Cultural
 
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
 
Radio România Internaţional 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
 
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
 
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
 
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
00:00 - 06:00
PROGRAM MUZICAL NOCTURN
Ascultă live Radio România Antena Satelor
 
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
 
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
 
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
 
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
00:00 - 06:00
Transilvania by night
Ascultă live Radio România Braşov FM
 
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
 
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
 
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
 
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
 
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
 
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
 
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
 
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
 
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
 
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
 
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Program pentru minorități
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Program pentru minorități
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
 
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company