Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armâneascâ ditu 17.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Teohar Mihadaș. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 17.06.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armâneascâ ditu 16.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Frândzâ muzicalâ iu putets s-ascultaț muzicâ armâneascâ modernâ ș-di zâmani <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 16.06.2024
Actualitati 17.06.2024

Andamasi tră Ucraina

Ministrul român di Externe, Luminița Odobescu, lo parti la summit-ul tră irine tru Ucraina

Andamasi tră Ucraina
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 15.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu <<>> Frândzâ muzicalâ <<>> Club Cultura <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 15.06.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 14.06.2024

Ascultaţ RRI!

Actualitati

Foto: pixabay.com
Actualitati 14.06.2024

România la Euro 2024

Campionatlu Europeanu di fotbal - EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă.

România la Euro 2024
Foto: AEP
Actualitati 12.06.2024

Limbidzări dupu alidzeri

PSD easti marli amintătoru a alidzerloru europeani şi locali di dumănică.

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati 12.06.2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Chivernisea apufusi criștearea a tiñillei minimâ di cathi mes, unâ jgllioatâ ninti câtâ apruchearea a tiñillei di cathi mes minimâ evropeanâ, minduitâ ti meslu brumar.

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati 12.06.2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Trei minișțrâ di Externi dit Balcanii dit Ascâpitatâ furâ tu viziti ofițiali București, stâmâna aesta

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
foto Verian pentru Parlamentul uropean
Hăbărli 10.06.2024

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029

Uidisit cu luyurserli, Pareia a Partidlui Popular Evropean va s-aibâ cama multili mandati tu Parlamentlu Evropean tu yinitor.

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
Foto: mae.ro
Hăbărli 09.06.2024

Alidzeri europarlamentari şi locali 2024

Tru România, s’dizvărtescu, adză, alidzerli locali şi europarlamentari. Aproapea 19 miliuñi di români cu ndreptu di vot suntu aştiptaţ la urni tră ş-aleagă reprezentanţălli.

Alidzeri europarlamentari şi locali 2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top 08.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024

Pi șcurtu: Alidzeri locali și europeani tru România/ România, cooperari cu văsiliili ditu Balcani/ România ndrupaşti planlu a prezidentului Joe Biden mutrindalui Gadza/ Andamasi a prezidentului Klaus Iohannis/ Tru așteptarea-a protlui scrutinu electoralu ditu 2024 Ministurlu ti Lucri Xeani Românu Luminița Odobescu scoasi tu migdani „simasia ti u da România ti identitatea etnică, culturală şi lingvistică a minoritatillei naţională armânească ditu Arbinişieˮ.

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Radio România Internațional
Focus 04.06.2024

Anglliţarea a polimiloru di mari hearbiri

Acă agiumsiră pi arada, dzuuă di dzuuă, aţeali dauă polimi ţi suntu tu amprotusa cu hăbărli di cathi dzuuă, aţelu ditu Ucraina și alantu ditu Gaza nu s’bitisiră.

Anglliţarea a polimiloru di mari hearbiri
SoundCloud Playlist
Vremea
București, RO
10:18 pm, Jun 17, 2024
temperature icon 28°C
cer senin
49 %
1009 mb
7 mph
Wind Gust: 0 mph
Clouds: 0%
Visibility: 0 km
Sunrise: 5:30 am
Sunset: 9:02 pm
Convertor valutar

Currency Converter RON/EUR: Mon, 17 Jun.

Caftâ-nâ pi Facebook!

Cultură şi adeţ armâneşti

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi 12.06.2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Ghivâsiţ și ascultaț ma-nghios 3 pirmithi ditu cartea "Limba Armâneascâ ti sculia primarâ" di Iancu Ianachieschi-Vlahu ți inși tu padi tu Republica Macedonia dit Arațili, tu anlu 1997.

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Foto: pixabay.com

România – fenomeni meteo extremi

Dupâ un mes anda temperaturli s-alâxirâ di ma multi ori dinapandica, cu unu chiro cabaia arați, veara ahurhi cu tufăñi ș-temperaturi ți tricurâ di 30 di gradi Celsius tu nai ma marea parti dit Românie.

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ ali României agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

București sâ zburâ diznău ti securitati ș-apărari la Amarea Lai.

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Fu yiurtusitu, tu partea di câtâ ncheari-apiritâ ali Românie, nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Radio România Internațional

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Ahurhiră lucrărli di construcţie la Spitalul Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, treia unitate medicală gigant, după ateali di Craiova şi Iaşi, cari va lă hibă di hăiri a bănătorloru ditu nolgica a văsiliillei.

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

ASCULTAŢ LA CĂFTARI

ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armâneascâ ditu 13.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Yioryi Perdichi. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 13.06.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armâneascâ ditu 12.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Yioryi Gîmă. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 12.06.2024
Românii de lângă noi 21.02.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 11.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Masti di oamiñi cânâscuț: Yioryi Haliț. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 11.06.2024
Românii de lângă noi 03.04.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 10.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Teohar Mihadaș. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 10.06.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 09.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Oaspiţ la microfon: Interviu cu scriitorlu ș-cântâtorlu Dini Trandu <<>> Frândzâ muzicalâ <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 09.06.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 08.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu <<>> Pirmithlu cu mușatlu gioni ș-cu spânlu di Hristu Cândroveanu - daua parti <<>> Frândzâ muzicalâ <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 08.06.2024
foto: Radio Romania Internazionale

Emisiunea armãneascã ditu 07.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hăbări dit bana românească şi internaţională <<>> Oaspiţ la microfon: Interviu cu scriitorlu ș-cântâtorlu Dini Trandu - prota parti. <<>> Bunã-vã ascultari!

Emisiunea armãneascã ditu 07.06.2024
Românii de lângă noi 21.02.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 06.06.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: <<>> Hâbări dit bana românească şi internaţională <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Teodor Yioryi Zuca. <<>> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 06.06.2024

Rubriţi di cafi stâmână

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare 15.12.2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin, situat în s

Paramithurile a Banatului Montan
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural 24.11.2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizual

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural 02.07.2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în România a lu Mircea Cărtărescu, ţel mai cunoscutulu autor român contemporan

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Teatru armânescu

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Teatru armânescu 10.01.2022

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti...

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Cu Hristolu şi cruţea
Colinde armâneşti 10.01.2022

Cu Hristolu şi cruţea

Cu Hristolu şi cruţea (versuri Toma Enache / muzica Dumitru Bicu) Armâńi alâxiţ-vă că-i sârbâtoari Cu Hristolu...

Cu Hristolu şi cruţea
SECTA A MUL’ERILOR
Teatru armânescu 30.01.2017

SECTA A MUL’ERILOR

SECTA A MUL’ERILOR după Aristofan Andridzeari ti scenă : Toma...

SECTA A MUL’ERILOR
Radio România Internațional
Umor armânesc 25.01.2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia "Câ ţe ursa nu-ari coadâ?" - apriduţeari dupu Ion...

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Ascultă live

Ascultă live

22:10 - 23:00
Agenda globală
Ascultă live Radio România Actualităţi
22:00 - 23:30
Teatru Național Radiofonic (Mari Spectacole)
Ascultă live Radio România Cultural
 
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
22:00 - 23:00
Espańol 1
Ascultă live Radio România Internaţional 1
 
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
 
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
 
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
22:00 - 23:00
Folcloria
Ascultă live Radio România Antena Satelor
 
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
 
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
 
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
 
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
21:00 - 23:00
iSport
Ascultă live Radio România Braşov FM
 
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
 
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
 
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
 
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
 
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
 
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
 
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
 
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
 
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
 
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
 
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Program pentru minorități
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Program pentru minorități
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
 
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company