Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Pro Memoria

Americañilli tru România tru a daua giumitate a añilor 1940
Pro Memoria 28.04.2023

Americañilli tru România tru a daua giumitate a añilor 1940

Ligăturli româno-americane cunuscură ună slăbinţă iruşi tru kirolu a doilui polimu mondial.

Americañilli tru România tru a daua giumitate a añilor 1940
Ditu istoria presăllei ditu România
Pro Memoria 15.03.2023

Ditu istoria presăllei ditu România

Presa easti ahât di importantă tră iţi societate aţea turlie că să zburăşţă ti ea ditu iţi vidială easti cât spoati cu ndriptati, legitim.

Ditu istoria presăllei ditu România
Tricentenar Dimitrie Cantemir
Pro Memoria 23.01.2023

Tricentenar Dimitrie Cantemir

Modelu a liderlui politic intelectual tru istoria a Europei alănci tru anchitatea romană, primlu exemplu hiinda împăratul Marcus Aurelius ditu...

Tricentenar Dimitrie Cantemir
Opearațiunea Villages Roumains
Pro Memoria 07.01.2023

Opearațiunea Villages Roumains

Regimul comunist al Nicolae Ceaușescu ș-pripusi să salăxească urbanistic România ahănda, proiectu număsitu, ipocrit, sistematizarea a căsăbadzloru și a horloru.

Opearațiunea Villages Roumains
Misiunile militari francezi tru România
Pro Memoria 20.11.2022

Misiunile militari francezi tru România

România di adză easti ună creație ali Franță, tră iţi cunuscător a istoriillei ali Românie ahuhrinda cu añilli 1800 aestă spuneari nu poate shibă contestată.

Misiunile militari francezi tru România
Minări di znueari ali ortodoxie română: Oastea-a Domnului
Pro Memoria 06.09.2022

Minări di znueari ali ortodoxie română: Oastea-a Domnului

Tru bitisita a protlui polimu mondial, Regatlu ali Românie sfăţea ună cu provinţii bănati di români ditu Rusia țaristă și Austro-Ungaria și alăncea România Mare.

Minări di znueari ali ortodoxie română: Oastea-a Domnului
Stalin și Regiunea Autonomă Maghiară
Pro Memoria 01.06.2022

Stalin și Regiunea Autonomă Maghiară

Pe 1 di andreu 1918, la bitisita a protui polim mondial, prin votlu exprimat la Alba Iulia, Transilvania, teritoriu ditu Austro-Ungaria bănatu tru...

Stalin și Regiunea Autonomă Maghiară
Pacientul Eminescu
Pro Memoria 15.05.2022

Pacientul Eminescu

Easti nai ma populară personalitate culturală ditu România, dzua sa lui di amintari, 15 di yinaru, hiinda dzuua a culturăllei române. Tu cadrul...

Pacientul Eminescu
Rezistența pritu radio
Pro Memoria 26.04.2022

Rezistența pritu radio

Vărnăoară tru istorie nu fu unu regimu politic perfectu. Niţi totalitarismele, cari avură ambiția ta s’aibă sumu...

Rezistența pritu radio
Ditu istoria ti adrari energhiea electrică tru România
Pro Memoria 11.04.2022

Ditu istoria ti adrari energhiea electrică tru România

Subiectu di mari simasie pi agenda comunitatillei internaționale di adză, energia electrică easti indispinsabilă ti bana a omului di adză. Di la...

Ditu istoria ti adrari energhiea electrică tru România
Tribunalili a popului
Pro Memoria 01.04.2022

Tribunalili a popului

Doilu polimu mondial s’bitisea tru 1945 și justiția ahurhea să-și intră tru atribuții după ani mulţă tru cari s’avea faptă tuti...

Tribunalili a popului
Triţearea-a sovietiţlor pritu România
Pro Memoria 14.03.2022

Triţearea-a sovietiţlor pritu România

România intră tru doilu polimu mondial tru cirişaru 1941, diadunu cu Germania, tra s’llia năpoi teritoriile arăkiti di URSS cu un an ma ninti....

Triţearea-a sovietiţlor pritu România
Alăxerli urbanistiţi a Călărașlui
Pro Memoria 21.02.2022

Alăxerli urbanistiţi a Călărașlui

Istoria locală easti idyealui atractivă ca iţi altă di itia că u llia pi napandica bana-a oamiñiloru ditu ună tadi zonă, emu ditu videala-a...

Alăxerli urbanistiţi a Călărașlui
75 di an’i di la simnarea a tratatilor di pace/di irine di la Paris
Pro Memoria 13.02.2022

75 di an’i di la simnarea a tratatilor di pace/di irine di la Paris

Marile carnagiu/funico a ţilui de-al doilea polim mondial si bitisi tru 1945. În veara anului 1946 se dişchl’idea conferința di pace din...

75 di an’i di la simnarea a tratatilor di pace/di irine di la Paris
Aderarea a Românil’ei la Uniunea Europeană
Pro Memoria 15.01.2022

Aderarea a Românil’ei la Uniunea Europeană

Pi 1 ianuar 2022 si-au împlinită 15 an’i di cându România atinse/lu agiumse un obiectiv major a li politică a l’ei di după anulu di...

Aderarea a Românil’ei la Uniunea Europeană

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company