Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu n

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

și , 22.02.2024, 16:18

BUCUREȘTI – Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie  marți tru vãsilie di procurorllii și polițiștilli români. Obiectele furã priloati di la un muzeu ditu Anvers, Belgia. Biligiţli, protejate pritu nomu ca bunuri culturale mobile cu mari pãhã/ mari tiñie, eara furati di persoani nicãnãscuti şi deapoa furã vinduti. Autoritățli judiciare belgiene dimãndarã cã ateali trei biligiţ eara tu cataloglu a unãllei licitații di ţãnutã Monte Carlo, iaradeapoa polițiștilli români ditu cadrulu a Serviciului trã Protecția Patrimoniului Cultural Național nkisirã proţeduri ti recuperarea aluştoru. Biligiţli suntu tora tu custodia-a Muzeului Național di Istorie ali Românie.

 

ALIDZERI – Liderlli a Partidului Social Dimocrat și Partidului Național Liberal ditu coaliția di guvernământu ditu România s’andãmusescu ñiercuri ta s’apufuseascã desi va li ţãnã tu idyiulu kiro alidzerli di estanu, după ţi muabeţli di până tora nu ndreapsirã ici ţiva. Liberalii vor cã alidzerli locali sã s’ţãnã aestã vearã tu idyiulu kiro cu alidzerli trã Parlamentul European, a deapoa social-dimocrațlli voru cã alidzerli parlamentare ditu aeastă toamnă să s’ţãnã deadunu cu turlu doi a alidzerloru prezedințiale. Uniunea Salvați România, tru opoziție, fuvirsi cã va s’llia iţi legislație di comasare a alidzerlor trã Curtea Constituțională. Tru aestu an suntu programate tuti aţeali 4 turlii di alidzeri tru România (buletinele di vot locale, parlamentare, prezidințiale și alidzeri trã PE).

 

SONDAJU – 50% ditu români suntu simfuñi cu comasarea alidzerloru, kiro tu cari un cirecu lugurseaşti că easti o idhee slabã, uidisitu cu rezultatili a unui sondaj CURS faptu public marțã. Tru ţi mutreaşti naetea di vot, cara dumãnica ţi yini va s’ţãnã alidzerli ti Parlamentul European, PSD (protlu partid ali coaliției di guvernământ) vrea s’amintã 31%, deapoa PNL (și elu la puteare) și AUR/ MALÃMÃ (opoziția naționalistă) – cu 20% CATHI UN. TUt ditu opoziție, Alianța „Dreapta Unită”, adratã ditu USR, PMP și Forța Dreaptãllei vrea s’amintã 13%. Partidlu populistu SOS România și UDMR va s’hibã sumu praglu electoralu, cu 4% cathi unu. Cara PSD și PNL va s-aibã listi comune di candidaț trã europarlamentari va s’amintã 50% ditu voturi, uidisitu cu sondajlu di ma ninti.

 

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli Friday, 23 February 2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di...

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Wednesday, 21 February 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hăbărli Tuesday, 06 February 2024

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022

Cama di 13 miliuni di oamiñi s-anregistrarâ tu anlu ți tricu tu spaţiili te-a durñiari/cazari ditu Româníi, livelu tu crişteari cu 10,5%...

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Saturday, 27 January 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

MUTARI-CAPU, AFTUKINATI, SCHENGEN,...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Sunday, 21 January 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Alianța trã Agricultură și Cooperare, adrată ditu ma multi organizații naționali di fermieri români, cãftarã a autoritățloru di...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Sunday, 14 January 2024

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR

Tuti posturli ali Suțatâ Româneascâ di Radiodifuziune yiurtusescu, mâni, 15 di yinaru, cultura, tu tuti formili a...

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR
Hăbărli Wednesday, 10 January 2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Premierlu ali Românie, Marcel Ciolacu, ãlli pitricu hiratimati al Gabriel Attal trã alidzearea a lui tu ipotisea di prim-ministru ali Franțã....

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli Saturday, 06 January 2024

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Tru 6 di yinaru, embistimeñilli ortodocși yiurtusescu Pãtidzarea a Hristolui; Premierlu ali Spanie, Pedro Sánchez, va syinã volt1 tu România ti...

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company