Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di ministru al familiei, tineretului și egalității di șanse și aleapsi ca interimar ministrul a cercetarillei, inovar

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbări ditu bana românească şi internaţională

, 23.02.2024, 10:20

Demisie. Monitorul Oficial publică dicretele simnate di prezidentulu Klaus Iohannis prit cari llia actu di demisia ali Gabriela Firea ditu funcția di ministru al familiei, tineretului și egalității di șanse și aleapsi ca interimar ministrul a cercetarillei, inovarillei și digitalizării Bogdan-Gruia Ivan. Social-democratul Firea ș-deadi viniri demisia tu hăvaia a unlui căvgă tru dizvărteari mutrinda abuzurile fapti la casili di auşi cumăndusiti di oameni ditu anturajlu a llei. Premierul și liderul a Partidului Social Democrat Marcel Ciolacu spusi că apreciază aţea ţi zugrăpsi ca hiinda gestul voluntar” ali Firea ta să-lli prezinta demisia. Gioi, un altu ministru social-democrat, Marius Budăi, demisionă ditu funcția di ministru a lucărlui, di itia că fură aflati nireguli tru sistemul di protecție a persoanelor tru ilikie și a persoanilor cu dizabilităț. Viţepremierul Marian Neacşu ălli lo temporar ipotisea.Grevă. Ună grevă la aeroport ditu Italia adusi adză zñie la cama di un cirecu miliuni di călători, inclusiv români. Sindicatele a personalului di la sol ditu aeroport nkisiră greva tr4 făţearea diznău a contractilor di lucru, cari işiră di pi vade aoa şi şasi añi. Uidisitu cu pitricutlu Radio România la Roma, autoritățile cutugursiră greva sindicatelor, cari s’faţi tu vacanța cu călbălăki di oamiñi tu aestu kiro di veara, kiro tru cari asociațiile di consumatori caftă interzicerea grevelor aeriene tru kiro di veara. Ditu ateali 30 di azboiuri ditu Italia cătră România di adzăadză, maş 12 au fură programate ninti di grevă și aşi nu fură perturbate. Alanti va saibă amănări. Ună grevă fu hăbărisită și tru Marea Britanie, pe aeroportul Gatwick, doilu ca mărime ditu văsilie ca numiru di călători.Ucraina. Prezidentulu ucrainean Volodimir Zelenski feaţi timbihi a popului că Rusia ufiliseaşti tuti resursele posibile ta s’dănăsească contraofensiva ucraineană tru estul și sudul a văsiliillei. Lipseaşti s’akicăsimu tuţ multu limbidu că forțele ruse fac tut ţi pot ta să’lli dănăseasdcă pi askirladzlli a noştri”, spusi Zelensky tru zborlu ţi ălu ţănu tu ñiadză noaptea, după andamasea cu comandanții superiori ali armată și a serviciilor di informații. El spusi căţe cafi kilometru xanaamintat, cafi succes a cafi unăllei brigadă di alumtă ălli si cadi pricunuşteari. Comandantul a forțelor ucrainene ditu sud, gheneralu Oleksandr Tarnavsky, declară că askerili a lui avină sistematic inamicul ditu pozițiile a lor și că Rusia kiro nai ma pţănu 200 di askirladz tru 24 di săhăţ ditu soni. Ministerul rus ali Apărari declară tru raportul a li di cafi dzuuă că armata rusă pimsi 16 di atacuri ucrainene pi frontul ditu apirită.Autoru: Udălu a hăbărloru


Armânipsearea: Taşcu Lala


Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Thursday, 22 February 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

BUCUREȘTI – Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie  marți...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Wednesday, 21 February 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Trei biligiţ di malãmã ditu veclliulu kiro, ditu situri arheologhiţi românești, furã adusi marţã tu vãsilie marți tru vãsilie di...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hăbărli Tuesday, 06 February 2024

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022

Cama di 13 miliuni di oamiñi s-anregistrarâ tu anlu ți tricu tu spaţiili te-a durñiari/cazari ditu Româníi, livelu tu crişteari cu 10,5%...

Turismul, tu crișteari andicra di anlu 2022
Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Saturday, 27 January 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

MUTARI-CAPU, AFTUKINATI, SCHENGEN,...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Sunday, 21 January 2024

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã

Alianța trã Agricultură și Cooperare, adrată ditu ma multi organizații naționali di fermieri români, cãftarã a autoritățloru di...

Hãbãri ditu bana romãneascã şi internaţionalã
Hăbărli Sunday, 14 January 2024

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR

Tuti posturli ali Suțatâ Româneascâ di Radiodifuziune yiurtusescu, mâni, 15 di yinaru, cultura, tu tuti formili a...

Dzuua ali Culturâ Naționalâ, yiurtusitâ di tuti posturli SRR
Hăbărli Wednesday, 10 January 2024

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Premierlu ali Românie, Marcel Ciolacu, ãlli pitricu hiratimati al Gabriel Attal trã alidzearea a lui tu ipotisea di prim-ministru ali Franțã....

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli Saturday, 06 January 2024

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Tru 6 di yinaru, embistimeñilli ortodocși yiurtusescu Pãtidzarea a Hristolui; Premierlu ali Spanie, Pedro Sánchez, va syinã volt1 tu România ti...

Hãbãri ditu bana româneascã şi internaţionalã

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company