Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Aşi dzăc, ore fârtate!

Aşi dzăc, ore fârtate! Zic şi eu aşa, fârtate

, 07.02.2013, 10:43


Dau cârvăńi cu untulemnu Două cărvane cu untdelemn

Un arâu vor ca sâ-şi treacă; Peste un râu vor ele a-trece;

Şi easte mare, nu-are punte Da-i cam mare, n-are punte

Ş-ca l’i frică s-nu s-neacă. Frica îi ia să nu se-înece.Ma năinte trec mulărle- Îşi trec mai întâi catârii-

Ştiu di-anoată pisti apă. Care înoată peste apă.

“Aide, Ghesă! Aide, Murgă!” “Dii, Ghesă! Dii, Murgă!”

Tot lă stigă pănă ascapă. Şi îi mână până scapă.

Ia-l’i-ia tora şi cârvănarl’i, Vine acuma rândul lor,

Ş-fac nă cruţe, cum s-agiută. Se crucesc, cer ajutor.

Pân atumţea el’i tu bană Chiar dacă ştiau de ape

Multe ape avea tricută. C-au umblat la viaţa lor.


“Stâ-Mârie!” Faţe unlu, -“Sfântă Maria!” Zice primu’,


“Va s-ţ-aprindu patru ţeri Lumânări eu ţi-oi aprinde

Patru dzăli tot pi-aradă, Câte patru , patru zile

S-mi ascăpariş, s-nu mi cheri!” Dacă moartea nu mă prinde!”

Iar alantu ş-dzăţi singur: Celălalt îşi zice singur:

“ Nâ bărnuti nu tâxescu.” Acu nimic nu promit.

Poate s-trec, vahi fără, zore; Poate scap şi trec degrabă;

Nu-am tră ţi s-mi hârgiuescu”. Nu mă pun pe cheltuit”.

Intră dol’i tot ma nuntru. Şi de cum intară în apă.

S-faţe apa mare, mare; Răul prinde a-se-adânci;

Creaşte, creaşte tot ma multu, Şi venea puhoi de ape,

L’i-acâţă pân la pâltare. Păn la gât i-acoperi.

Tel ţi nu vru ta s-tâxească Cel ce nu vru să promită

S-faţe gione, da ta s-treacă. Se avântă, încearcă a trece.

Apa l-pindze, lu-arâstoarnă: Apa îl prinde, îl afundă:

S-duse omlu, vrea si s-neacă. Este gata să se-înece.


– “Dumidzale!” Strigă năslu, – “Doamne, ascultă glasul meu! “


Avdză ş-tine Stâ-Mărie! Şi tu Maică sfântă a mea!

Ascâpaţ-me şi-untulemnu Scap şi untdelemn vă dau

Va s-vâ dau ună furtie!” O oca şi încă ceva!”


– “Bre chirute”, l’i-u-are soţlu, -“Nu fi bou “ zise celălat.


“Ma pi-agalea, mult ti tindză: Nu promite în neştire:

Minduia-te, că furtia Gândeşte-te că ocaua

Ţinţi lire poţ si-u vindză”. La târg o vinzi cu cinci lire.

Aşi dzăc, ore fârtate, – Zic şi eu, aşa fârtate,

S-ascâparim maş di-aţia, Să mă văd scăpat de aciia,

Nu hiu glar eu; necă drame Ce mă ştii pe mine prost;

Nu şi-u veade Stâ-Mâria.” Strop nu-i dau Sfintei Maria

Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company