Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Easte ună cu catilu

S-duţe Cole cu tut Chita,

S-duc tu bana-a lor un’oară

Si s-cumînică, criştińil’i,

La basearica din hoară.

, 14.01.2013, 13:10Amărtiile s-la si l’eartă,

Că nu-s ună , că nu-s dzaţe.

Picurarlu-vedz că-i dată-

Nu-are dzuuă cînd nu faţe.“Neardzim, Cole?”- “Neardzim,Chita”…

Cum s-nu s-ducă? Avdzî,frate?

L’eai niheam cumnicătură

Si-amărtiile sun l’irtate.Ma, l’i nveaţă un şi-alantu

Că-alăsată-i di Hristolu

Amărtiile ca să spună

Ninte la pramaticolu.“Na, vre Chita, s-intru mine”.

Da cîrligu si-l’i lu ţînă

S-intră Cole Si si ncl’ină,

Faţe cruţe, başe mînă.“E, ficioru, s-greşti îndreptu,

Că va ti-avdă şi Hristolu;

Spune tute, nu ti-ascunde”,

Dzîţe-a lui pramaticolu.Şi-ahurheaşte, după-aradhă,

Cum întreabă lumea tută:

“Ti ncăceaşi? Ţ-asparsişi gura?

Pînă tora ti-ai bătută?”“Dip cu vîrnu, ore prefte;

Na, mi giur pi aghil’i toţ.

Macă vrei , întreabă ş-Chita.

Nîs mi ştie, că him soţ.”“Bravo, hil’iu,” l’i-u toarna preftul;

“Altă, spune, te-ai adrată?

Vîrnă oaie, vîrnă capră-

Cum ştii- noaptea nu-ai furată?”L’ea-s-ţî zborlu, nu hiu fur,

Mi vidzură? S-vină s-adzîcă!

Nu-am furată, ţî mi giur”.


“Bre, criştine, nu mi ncalţă;


Minduia-te, picurare:

Nu-arîdz mine, ma Hristolu,

Si-amârtia-i, vedz, ma mare.


Nu-ai furată? Cum poa’s-hiba?Până tora nu-am vidzută

Picurar ahât ândreptu,

Ca s-nu fură bana-l’i tută.”


S-fă-s’-tâ cruţea ş-agiură, Cole:


“Nu-am furată ş-nu-am furată”,

Si-află om să spună ndreptu!

Nu si-acaţă el tu bată.


“Ghine, du-te s-ti cumâniţi;


S’ ńi-ai rucinea, picurare.

Ma mitańi ca vârnă dzaţe

Fă-s’ţâ seara la culcare”.


Iase Cole ş-faţe-al Chita:

“Ai, fărtate, s-li spilăm.Nu-ańiurdzeaşte lucrul ghine;

Ai, în hoară s-nu nă-aflăm.


Un andihristu di preftu

Ti mi ntreabă-ahâtă oară,

S-nu-am furată oaie, capră:-

Vrea s-mi-acaţă el tu zboară.Nu-i lucru bun, cumu s-veade;

Slabe Seamne, ore Chita.

Nă-aduchiră, ved, tră oile

Te-agudim ieri di la Mita.Stiu ţe ntreabă el ti furtu.

Ma, s-fudzim pân’ avem oară:

Easte ună cu catilu-

Lu-aduchii eu di pri zboară.”
Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company