Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

L’i-u pălteaşte Dumnidzălu

Un oarfăn lo nă nveastă

Ţe ahănt eara muşată,

Că şapte hori s-imnare

Ca năsă nu-afl’i altă.

, 14.01.2013, 13:05Ş-andol’i băna ghine,

Cum deade Dumnidzău.

Ăn casă, căndu-i vreare,

Băneadză ş-cama arău.Dicât — l’irtaţ-ńi zborlu –,

Un preftu dit viţińi

Ni măcă, ni poa-s-doarmă,

Tot şade ca pri schińi.Căndu năsnşi-arucă ocl’il’i

Pri nveasta, piruşana,

Tru inima-a lui chică

Şi l’i-si tucheaşti bana.

Şi dzuua-aclo l’i-u mintea,Şi noaptea cătă-i mare;-

Alasă năs bisearica

Ş-tisaghie ş-cumnicare.


Tră plăngu-i corbul preftu.


Lăita-i di viţină

Ni ocl’il’i nu şi-analţă-

Făr suflit fu crăştina.


Ma foc easti bărbat-su,Tu cheale-s plăscănească:

“Avdză? Şi-un drac di preftu

Mul’earea-ńi si-ńi mutrească?”


-“Aravdă”, l’i-dzăţe năsă;

“Că şi-u află ş-cama — ărău;

Bărbate nu ti aprinde,

Pălteaşte Dumnidzău”.Aravdă; dicăt, frate,

Vedz, Domnul nu pălteaşte:

Di multe lucre ţe are,

Năs preftul lu agărşeaşte.


Agiumse laia nveastăDit poartă s-nu poa-s-easă,

Că fantase dininte

L’i sta aţel cu arasă.


Că s-duţe la făntănă,

La moară ică-n vale,

Dimneaţa, prăndzu, seara

Va-l’i easă el ăn cale.-“Ş-ahănte nu-s aravdă”,

Bărbat-su-l’i dzăse ună-oară;

“Agiumsim lea mul’eare,

S-nă faţem zbor ăn hoară”.Ş-alantă dzuu, – di dimneaţa,

Să scoala dit hărghie:

Ştea oara căndu preftul

S-duţea la liturghie.Muntreaşte căndu s-alină

Ăn sus ca s-da cămbana:

“Afendu, fa-s-ţ-cruţea;

Păn tora ţă fu bana!”Ş-cănd preftul tradze funea

Ş-uhteadză ti mul’eare,

S-alină el pri-agalea

Şi-l mută di cicioare.-“Aua ti-am, ore prefte!

Şi-ma s-ţă vină ghine,

S-urseşti şi-altă oară

S-aladz după viţine”.Şi-l mută, – apoia l-pindze;

Ş-di nsus di la cămbană,

Tu alantă lume s-duse,

Că vrea mul’eare xeană.Şi-n hoară-i dăndănae.

Ţi semnu,ş-ţi ciudie!

Un preft să-şi frăngă caplu

N-dzuuă di Stă-Mărie!


Iar omlu s-duse acasă.-“Bărbate”, năsă- l’i-greaşte,

“Nu-ţ dzăş că Dumnidzălu

L’i-u aduţe ş-l’i-u plăteaşte?”


-“Plăteaşte nu-i minciună”,

Bărbat-su toarnă zborlu;

“Ma şi-omlu va s-l’i agiută,

Să-l’i scoală şi el ciciorlu”.Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company