Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Nu ti hăriseşti că-ńi vini orixea?


, 07.02.2013, 10:32


Nu ti hăriseşti că-ńi vini orixea?


Era veara, ńiadză-veară Era vară, vară-n toi,

Ş-pri tu câmpu, tu căloare Şi prin câmp treceau călare,

Trec Armâńil’i, cărvănarl’ii, Aromânii cărvănari.

Nu s-imna di multu soare. Te topeai de-atâta soare.

– Aide Bal’io, aide Alcio…” -Dii Balio, dii Alcio…”

Şi ma nclo di năşi-ş treaţe Şi trece pe lângă şei

C-ună pită mare-n mănă Cu-o plăcintă mare-n mână

Nă mul’iare ditu greaţe. O grecoaică cu ai ei.

Veade unlu ş-dzăţe: frate Vede unul, care zice: frate

Făţeţ haze şi videţ Faceţi haz şi o-ţi vedea

Pita cum va l’i-u călescu Cum se fură o plăcintă;

Mutrits tora şi tăţets.” Lăsaţi totu-n seama mea.

S-duţe omlu l’ia tâmbarea Sarica si-o luă pe dată

Di cărvane s-dipărteadză De care se depărtează

S-tinde-anaschilea în pade Şi se-tinde şi se vaită

Ş-avdză-l tora cum uhteadză: Din rărunchi acu oftează:

– Lele mamă, lele soră, “- Of mamă şi tu soră,

S-vă videare ninga n-oară Ce n-aş da să ne-ntâlnim

Dinlu-a vostru prucupsitlu, Ca să mai trăiesc o oră

Că diparte el va-ş moară.” Din străini la voi să vin.”Şi ncăneaşti ş-tot uhteadză; Şi suspină şi oftează;

– Oh, măratlu-ńi, mi tuchii – Vai de mine, mă topii,

Me-arse heavra, ńi-măcă bana Mă ia frigul, se-noptează

Lailu-ńi corbu, ah! murii.” Viata-mi piere, ah! murii.”

Avde greaca şi s-aproache Când aude-aşa grecoaica

Ca s-lu veadă şi s-lu ntreabă Se apropie uşor

Vedz tu inimă, nihita, Căci şi inima-i săraca

Nu şi-era mul’iare slabă. Ştia ce e acela dor.

– Ţe-ai, Armâne, ţi ti doare, – Ce-ai armâne, ce te doare,

Ţi ncăneşti ş-ţi uhtedzi? Ce suspini şi ce oftezi?”

– Nu mi ntreabă, mori crăştină, – Nu mă-ntreba măi creştină,

Nu mi ntreabă,-aşi-ńi bănedz. Vai de capul meu, nu vezi?

Di trei dzăli ş-patru nopţi De trei zile şi trei nopţi

Ni-am biută, ni-am măcată. N-am băut nici n-am mâncat,

Ńi-arde inima, mul’iare, Inima-mi secă, femeie,

Limba-n gură u-am uscată. Limba-n gură s-a uscat.

Bagă Greaca pita-n pade. Miloasă, femeia zice:

L’ia-ţ puţănă, cărvănare, Ia şi gustă, cărvănare,

Vedz di măcă, vedz di ngl’ită Ia plăcintă că e bună

Easte bună, lucru mare. Te va pune pe picioare.”

Nica n-oară nipututlu Înainte să mănânce

Dit hicate maş uhteadză Înc-o dată mai oftează.

– Ia s-videarim, mori crăştină Hai să-ncerc să văd, ajută?

Ş-ca cu zore si-mprusteadză. Şi cu greu se-nviorează.

Şi-feaţe cruţea, tinde măna Ş-face crucea, ’ntinde măna

l’ia nă ńică măşcătură Ia o mică-mbucătură,

Narga, narga, şi cu greaţă Şi cu mare greutate

Ciumuleaşte el ăn gură. O tot plimbă-ncet în gură.– Easte buna,” dzăţe omlu, – Este bună, zice omul,

Ved că orixea va-ńi vină Văd că pofta o sa-mi vină

Dumidzălu s-ţi-u păltească Dumnezeu să-ţi răsplătească

Dau ti ună, lea crăştină. Milostenia creştină.

L’ia ş-arupe, măcă ş-măcă, Rupe, înfulecă, înghite,

S-duse pita-n giumitate Plăcinta-i pe jumătate

Feaţe cursul tu măcare Se-nvăţă de-acuma omul

Vine-a omlui sănătate. Se umplea de sănătate.

– Nu bun lucru,” dzăţe Greaca, Dar femeia: – Nu-i a bună!

Ved c-Armânlu nu-are saţ Văd c-armânul n-are saţ

Ţi va s-dzăcă-aţel’i din cămpu, Ce-o să zică cei din câmp,

Ţi va s-măcă-a meu bărbat?” Ce-o mânca al meu bărbat?

– Ma pe-agalea, cărvănare, Las-o moale măi armîne,

Măşcăturle ma puţăne. Muşcă mai cu cumpătare.

Cum faţ tini, ti la agru Pentru ceilalţi nu-mi rămâne

Ună sărmă nu şi-armăne.” O fărâmă de mâncare.”

– Ah! Crăştină, vlughimenă, – Ah! Creştină preasfinţită,

Cum di nu ti hăriseşti Cum de nu te-nveseleşti,

Că, de, orixea îńi vine Că-mi veni pofta şi mie

Ma ti agru mindueşti?” Tu la alţii te gândeşti?”
Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company