Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Vaca al Cole

Ună dzuuă, di dimneata

Neardze Cole la păzare,

După năs trăgând di fune

Ună vacă tră vindeare.Iar ma-ncolo l’i-astal’ie calea

Un armân care lu întreabă:

Cât u vindzi capra, Cole ?

Cumu s-veade, easte slabă”.Care capră, bre criştine ?”

Greaşte cole ca năirit;

Nu vedz, oarbe ? Easte vacă;

Ori la cap eşti agudit ?”Ei, chir Cole”, altu l’i-dzâţe,

Capra- aestă i-tră vindeare ?

Easte ńică ş-nihărnită;

Ved, nu sţăne pi cicioare”.

Ia dişcl’ide ocl’il’i ghine”,

Cască ochii, măi armâne,

Cole zborlu âl’i turnă;

Vaca mea nu easte capră;

Ori şi-a ţia ţ-a zbură ?”Când s-aproache di păzare,

Vine-al trei-lea muştiri.

Dzuua- aţea călcă cu stângul

El di-acasă când işi.Oaspe Cole”, omlu l’i-dzâţe,

Capră-ahtare di-iu aflaşi ?

Slabă, veacl’e –tot u-acumpru

Ma vrei eftină s-u-alaşi.”Corbul Cole tora s-toarnă

Cătră vacă ş-tot mutreaşte

Pi la cap, cicioare, coadă,

Şi-apoi singur ’şi zburaşte:Bre, ciudie, tamă mare,

Ţe ńi si feaţi, ni va s-facă:

Vaca a mea di ańi di dzăle,

aste capră ş-nu e vacă !”În păzare când agiundze

Cole ntreabă pri viţińi:

,,Ţe-i aestă: capră-i vacă?

Ia spuneţâ-ńi, bre criştińi”.Să şi-arâdă, toţi dzăc capră”.

Cole aşiţe când vidzu,

ńCa s-ascapă cama-ńi vie,

Cât ma eftin u vindu.S-toarnă-acasă ş.di la

Lea niveastă, vinu ncoa.

Vaca noastră, vaca Murga,

Ştii că vacă nu eara?Capră, nveastă, capră şută.

Un chirut ghine -că aflai —

Vru s-u acumpră. Avdzâ,glarlu!

Doxă-ţ, Doamne, că-ascâpai !”

, 07.04.2013, 10:50


Umor armânesc Wednesday, 25 January 2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia “Câ ţe ursa nu-ari coadâ?” – apriduţeari dupu Ion Creangă....

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Umor armânesc Saturday, 21 January 2017

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios îndauâ poezii, anecdoti, tu interpretarea al Toma Enache – apriduţeri dupu Jean de la...

Vulpea şi auuli nicoapti / L’iepurlu şi broasca
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Friday, 20 January 2017

Arujirea aduţi furtutirea

...

Arujirea aduţi furtutirea
Arujirea aduţi furtutirea
Umor armânesc Monday, 16 January 2017

Miliardul

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios unâ pârvulii de-al Victor Ceară, “Miliardul”, tu interpretarea al Toma Enache....

Miliardul
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru

Vâ câlisim disnău s-ascultaţ îndauâ pârvulii armâneşţâ, tu spunearea al Toma Enache. ...

Soacra şi nora / Bichearlu / Domnul Timaru
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi

Vruţ oaspiţ, vâ câlisim s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii armâneşţâ, tu unâ spuneari di Toma Enache. ...

Nu avea Armânia ahânţâ prefţâ / Hristolu cu pâpuţâ aroşi
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu

Vâ câlisim, vruţ oaspiţ, s-ascultaţ aoa dauâ pârvulii di Nicolae Batzaria, tu interpretarea al Toma Enache. Easti zborlu ti “Vedz cu...

Vedz cu bunlu, bre criştine / Vedz că scrii amirălu
Umor armânesc Tuesday, 07 October 2014

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Vâ câlisim s-ascultaţ aoa unâ pârvulii de-al Cola Fudulea, “Vârâ nauâ, vârâ veacli”, tu interpretare al Toma Enache. ...

Vârâ nau, vârâ veacl’i

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company