Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Democraţia în Libia


Ninte cu un an, dictatorlu libian Muammar Al Gaddafi făţea eforturi fandastiţe şi sândziroase tra să mai acaţâ ninca unâ dzuâ di 1 agheazmăciune. Eara data emblematică a existenţâl’ei a lui, dzua di-tru anlu 1969 în care, la 27 di an’i, conduţea un grup di militari ţi deadirâ goada di stat contra a monarhului din frâmtea a Libil’ei, tru elipsea aţistui. Di-tru aţel momentu acâţă unâ spirală ale creaştire a putearil’ei a tinirului ofiţer până la cote extreme. Eara chirolu a liderilor naţionalişti arab’i ţi, di pi poziţii di forţă, promitea puterea a populilor ţi li conduţea. Mulţâ di el’i colabora dipustres (strânsu) cu Uniunea Sovietică şi statile comuniste, şi ţânea tutnâoarâ suţitatea capitalistă tru suţatâ.

Democraţia în Libia
Democraţia în Libia

, 13.09.2012, 17:58


Practic, niţiunâ di mările state arabe nu ascăpăt di aestu model iară aţea ţi si feaţe în timpul a primuvearâl’ei arabâ”, arhiusitâ în Tunisia, fu tamam darea lanâparte aţistor stări di faptu, darea lanâparte a liderilor istoriţi şi autoritari, adevărate mituri intangibile, di la conduţirea a statilor a lor. Putem s-dzţim că proţeslu arhiusit în Tunisia nu si bitisi cu Gaddafi, în Libia, şi continuă unâ turlie i altâ în Siria. Dictatorul libian fu data lanâparte relativ agho’na di unâ revoltă populară susţânută pi faţă di puterile europeane şi forţile NATO. Anlu tricut, pi 20 octombriu, Gaddafi insuşi cade întru mâna a rebil’ilor şi easte linşat pur şi simplu, ca tru alte exemple istoriţe di dictatori cădzuţ întrumân’ile a popolului obligat până atumţea să îl’i aduleadzâ.


După vizionarea schenilor terifiante di-tru chirolu cu acâţarea v’iu al Gaddafi şi a îndilungatâl’ei expunire a corpului, Libia inşi tru şcurto chiro di-tru din atenţie. Easte ndreptu, situaţia din Siria evoluă di unâ ahtare manieră că li înlocui în atenţia publică mondială Libia şi alte hâbări dispre continuarea revoluţiilor democratiţe din lumea arabă. Anlu aestu, data di 1 septembriue easte gulită total di conţânut trâ libian’i, easte prima dată cându aţistă zi va sâ treacâ fără Gaddafi şi fără importanţa pi care aestua l’i-u avea ataşatâ. Anlu aestu, Libia va u treacâ dzua di 1 septmebriu cât si poate di cama di aradâ. Ma multu, va sâ aibâ un parlamentu aleptu, unâ adunare reprezentativă a cetăţean’ilor a l’ei.


La un mes di la aleadzirile di-tru 7 alonar, Congresul Gheneral Naţional îsi constitui şi u priluă putearea în Libia di la Consiliul Naţional di Tranziţie, ţi conduse ţara di la căderea al Gaddafi şi başi di ninte di aestu evenimentu, cându alupta trâ darea lanâparte a dictatorului libian. Trâ prima oarâ tru aestu crat arab di-tru nordul ale Africâ putearea easte transferată di la un diţânător la altul în mod paşnic. Ma multu, aţel’i ţi priloarâ putearea suntu 200 di aleptâ a popolului, votaţ di libian’i cât si poate di democratic tru aţiste condiţii di consolidare a libertatil’ei în patrida lor. Congresul Gheneral Naţional, adunarea alepţâlor a farâl’ei libianâ, şi-aleapse ca prişeadinte un cunoscut opozantu a reghimului Gaddafi şi, câte nheamâ, va sâ lipseascâ să raspundă a aştiptărilor extrem di importante dinintea a cure si află, trâ democratizarea şi evoluţia v’initoare a Libil’ei.


În ciudia a situaţil’ei extrem multu mintitâ în care si afla amuşi un an, evoluţia democratică a Libil’ei poate sibâ considerată unâ di aţeale ma bunile, fără ezitări, fără convulsii ică surprize, fără vehicularea unor formule ciudioase. Si m’earse pi calea a consolidaril’ei ale puteare democraticâ, pri-tru consumarea tru niţe un an a interimatlui a Consiliului di tranziţie, şi accentul pi rolul a instituţiilor aleapte a statului libian. Succesul a unui ahtare proces într-un stat asociat cu violenţa şi arbitrariul poate sâ si constituie ca iurnecă trâ alante state arabe aflate în duriroase căftări a unei banâ normalâ, care să permită progresul şi democraţia tru suţităţile recentu eliberate di cordzâle şi hamurile a unor reghimuri totalitare.

12.aug.2012,


Etichete:
Protestu
Focus Sunday, 04 February 2024

Protestu

Tu unâ vâsilíi cu dimucrațíi funcționalâ ș-di tradițíi, nu lipseaști s-aibâ protestu. Nu că nu lipseaști s-facâ, ama că suțietatea...

Protestu
Diznău ti polimlu a dronilor
Focus Sunday, 28 January 2024

Diznău ti polimlu a dronilor

Sâ ștíi că pulematili crescu aflarea di năi tehniț ș-materiali, acțelereadzâ anvițarea...

Diznău ti polimlu a dronilor
Davos, pirmith sh-dealihea
Focus Sunday, 21 January 2024

Davos, pirmith sh-dealihea

Tu lumea politicâ ș-a ligâturlor internaționali di puteari, Davos, stațiunea ditu Alpilli elvețieñi, easti unâ andamusi a nai ma vârtoșlor...

Davos, pirmith sh-dealihea
Nai ma electorallu anu
Focus Monday, 08 January 2024

Nai ma electorallu anu

Tu Româníi, vâsilíi membrâ ali Uniuni Evropeanâ și ali NATO, sistemlu electoralu da patru turlíi di alidzeri naționali. Prota chi prota va...

Nai ma electorallu anu
Focus Thursday, 04 January 2024

Un anu di focu şi sãndzã

Anlu sbitiseaşti cu disvãrtearea a aţiloru dauã polimi, aţelu ditu Ucraina şi aţelu ditu...

Un anu di focu şi sãndzã
Focus Thursday, 28 December 2023

Cumitia ți u-alâxi lumea

România easti prota vâsilii dit Apirita ali Evropâ ți intră sum un reghim comunistu di turlii stalinistâ, dupâ Doilu Polimu, ş-easti ațea...

Cumitia ți u-alâxi lumea
Focus Tuesday, 19 December 2023

Cumitia Româñã

După 34 di añi, știm, icã ași cumu pistipsimu, ti Cumitia româñă ditu andreu 1989. Pastorul reformat maghiar Laszlo Tokes di Timișoara avea...

Cumitia Româñã
Focus Sunday, 19 November 2023

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România

La 16 brumar/noiembriu 2010, parlamentarili români adopta un proiectu di nom prin care 15 ianuariu, dzua nașterilei a poetului Mihai Eminescu,...

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company