Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

alidzeri

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 30.06 – 06.07.2024
Eveniment Top 06.07.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 30.06 – 06.07.2024

Sumar: Călinamaea alidzerloru... vini oara!/ ʺBărnulu di suflituʺ/ Evaluare Națională și Bacalaureat/ Mega-showurile estivale la startu

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 30.06 – 06.07.2024
Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 23.06 – 29.06.2024
Eveniment Top 29.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 23.06 – 29.06.2024

Sumaru: Euro-summit; Euro-zonă; NATO; Politică la București; Politică tru provincie; Euro-fotbal

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 23.06 – 29.06.2024
Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 16-22 di cirişaru 2024
Eveniment Top 24.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 16-22 di cirişaru 2024

Apofasi di simasie tru CSAT / Anlu a tutălor alidzerloru / Prezidentulu ali Italie, voltă București / Premierlu ali Românie voltă tru Germania / Comisia Europeană faţi timbihi ali Românie / Sport la superlativ

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 16-22 di cirişaru 2024
Limbidzări dupu alidzeri
Actualitati 12.06.2024

Limbidzări dupu alidzeri

PSD easti marli amintătoru a alidzerloru europeani şi locali di dumănică.

Limbidzări dupu alidzeri
Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
Hăbărli 10.06.2024

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029

Uidisit cu luyurserli, Pareia a Partidlui Popular Evropean va s-aibâ cama multili mandati tu Parlamentlu Evropean tu yinitor.

Cum va s-aspunâ Parlamentul Evropean 2024-2029
Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Eveniment Top 08.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024

Pi șcurtu: Alidzeri locali și europeani tru România/ România, cooperari cu văsiliili ditu Balcani/ România ndrupaşti planlu a prezidentului Joe Biden mutrindalui Gadza/ Andamasi a prezidentului Klaus Iohannis/ Tru așteptarea-a protlui scrutinu electoralu ditu 2024 Ministurlu ti Lucri Xeani Românu Luminița Odobescu scoasi tu migdani „simasia ti u da România ti identitatea etnică, culturală şi lingvistică a minoritatillei naţională armânească ditu Arbinişieˮ.

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 02.06 – 08.06.2024
Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 26.05 – 01.06.2024
Eveniment Top 01.06.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 26.05 – 01.06.2024

Sumar: Tru așteptarea protlui scrutinu electoralu ditu 2024; Xikicit bugetară; Dzuua-a Românilor di Iuţido; Mecilu ditu soni a Bărnului di Malămă

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 26.05 – 01.06.2024
Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top 25.05.2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali/ Fugar avdzâtu, turnatu tu vâsilíi/ Reformi ditu PNRR amânati/ Protesti suțiali/ Diznău tu arenâ

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 18.02-24.02.2024
Eveniment Top 25.05.2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 18.02-24.02.2024

"Habemus" calendaru electoralu!/ Doi añi di la âncurpillirea a Ucrainâllei... CSAT llia apofasi/ România giudică vâtâmarea a opozantului arus Alexei Navalnîi/ Hâbări buni ti româñilli ți ședu tu Spania/ Calificări la Agiocurli Olimpiți di Paris 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 18.02-24.02.2024
Alidzeri ș-dezinformari

Alidzeri ș-dezinformari

Ninti di campania electoralâ ti alidzerli evroparlamentari, Comisia Evropeanâ scoasi tu padi un clip audio-video di dezinformari

Alidzeri ș-dezinformari
România intrâ tu campanie electoralâ

România intrâ tu campanie electoralâ

Tu Românii, viniri, ahurheaști ufițial campania electoralâ ti alidzerli locali ș-evroparlamentari, iara tu xeani va s-hibâ ândreapti, ti prota oarâ, cama di nauâ suti di secţii di votari.

România intrâ tu campanie electoralâ
Lucârli di prota thesi a nauâllei sesiuni parlamentarâ

Lucârli di prota thesi a nauâllei sesiuni parlamentarâ

Senatlu ş-Udălu a Deputaţlor di București ahurhirâ prota sesiuni parlamentarâ ordinarâ a anlui ș-penultima a leghislaturâllei.

Lucârli di prota thesi a nauâllei sesiuni parlamentarâ
Agiutoru european tră Ucraina şi Republica Moldova

Agiutoru european tră Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina aputrusită di askerili aruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) armân pi agenda a apufusitorloru europeañi.

Agiutoru european tră Ucraina şi Republica Moldova
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 27.05.2023

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

GREVA - Greva totala tru sistemul di invatamant va s’ducă ma largu si saptamana yinitoare. Lidirlli sindicali ndregu un nău miting la...

Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbări ditu bana românească şi internaţională
Hăbărli 03.01.2022

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

CORONAVIRUS - Premierlu Nicolae Ciucă avu luni ună andamasi di lucru cu responsabilii ti kivrnisearea-a pandemiillei di Covid-19, tru cadrul a...

Hăbări ditu bana românească şi internaţională

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company