Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Mihai Pelin

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024
Eveniment Top 04.02.2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024

Defițitu ti vâsilíi/Lucru ti parlamentari/Hackeri ti premieru/Mită ti altu politițianu/Pâradz ti Ucraina/Tendzâ ti Cumata Gaza

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024
Agiutorlu europeanu ti Ucraina

Agiutorlu europeanu ti Ucraina

Bruxelles, ministrul românu di externi, Luminiţa Odobescu, câftă duțearea ma largu a andruparillei ti Ucraina.

Agiutorlu europeanu ti Ucraina
Referendumlu trã Europa tru Republica Moldova

Referendumlu trã Europa tru Republica Moldova

Maia Sandu va scandidiadzã trã un nãu mandat tru ipotisea di prezidentu ali Ripublicã Moldova și apufusi sndreagã un referendum, tru toamna yinitoare, trã ca cetăţeñilli să spunã a loru minduitã ti yinitorlu europeanu a vãsiliillei.

Referendumlu trã Europa tru Republica Moldova
Nãulu anu universitaru

Nãulu anu universitaru

Ahurhi anlu universitaru 2023-2024 tră aţelli 450.000 di studenţã ditu România.

Nãulu anu universitaru
Păhălu ti energhie, diznău plafonat

Păhălu ti energhie, diznău plafonat

Autorităţli române da asiguripseri că păhadzlli la energhie ma largu va shib plafonaţ la iarnă, ași cum s-feaţi şi tu sezonlu tricut.

Păhălu ti energhie, diznău plafonat
Neptun Deep, ună jgllioată ninti

Neptun Deep, ună jgllioată ninti

OMV Petrom simnă contractul prinţipal, tru valoare di 1,6 miliardi di euro, tră dizvoltarea a infrastructurăllei Neptun Deep.

Neptun Deep, ună jgllioată ninti
Programlu „Rabla local”

Programlu „Rabla local”

Nilli di oamiñi sngrăpsiră tru cadrul Programlu mutrinda casarea aftukinatloru veclli - Rabla Local, cari ahurhi tru România.

Programlu „Rabla local”
România aputrusită di căñină

România aputrusită di căñină

Dalga di căldură va shibă tu idyea scară şi dzălili ţi yinu tru România, acă va saibă ñiţ variații di temperatură di la ună dzuuă la alantă. Media-a temperaturilor maxime va shibă anamisa di 34 și 38 di gradi Celsius tru ma marea parti ditu văsilie.

România aputrusită di căñină
Evenimentu Top
Eveniment Top 09.07.2023

Evenimentu Top

Premierulu român, Marcel Ciolacu, feaţe ună vizită di doauă dzâle la Berlin, în cadrul a cure si adunăă cu cancelarulu Olaf Scholz. Aestua re

Evenimentu Top
Evenimentu Top
Eveniment Top 09.07.2023

Evenimentu Top

Premierulu Marcel Ciolacu în vizită tru Ghirmănie. Premierulu român, Marcel Ciolacu, feaţe ună vizită di doauă dzâle la Berlin,...

Evenimentu Top
Năili Nomuri ali Educației, promulgati

Năili Nomuri ali Educației, promulgati

Şeflu a statlui român, Klaus Iohannis, vulusi, la București, dicretele cari promulgă năili Nomuri ali Educație.

Năili Nomuri ali Educației, promulgati
Spania ndrupaşti intrarea ali Românie tru Schengen

Spania ndrupaşti intrarea ali Românie tru Schengen

România cilăstăseaşti, ama nu cu hăiri, di ma mulță añi, sintră tru Spațiul europian di libiră urdinari. Nădiili crescu unăoară cu priloarea a prezidenţiillei europiani di cătră Spania.

Spania ndrupaşti intrarea ali Românie tru Schengen
Catandisea-a presăllei tru România

Catandisea-a presăllei tru România

“Catandisea ali mass-media ditu România nu easti dipu bună, ari nica lucri ti adrari și văsilia lipseaşti să spună progresele fapti tu aestă noimă tu yinitorlu raportu mutrinda statlu di dreptu, spusi viţepreziditutulu ali Comisiei Europene tră valori și

Catandisea-a presăllei tru România
Vizita-a prezidentlui ali Românie tru Brazilia

Vizita-a prezidentlui ali Românie tru Brazilia

Aflat voltă tru America Latină, prezidentulu român Klaus Iohannis spusi, tru muabeţli ţi li avu cu omologlu a lui brazilian, Lula da Silva, ti evoluţiile regionale şi globale.

Vizita-a prezidentlui ali Românie tru Brazilia
Flancul ditu apirită, tru mengă

Flancul ditu apirită, tru mengă

România sarădăpseaşti anamisa di văsiliili tru cari Comisia Europeană poati screască capacitatea di producţie tru industria di apărari.

Flancul ditu apirită, tru mengă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company