Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Tașcu Lala

Emisiunea armãneascã ditu 18.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 18.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Mita Pariza - Bairu di cănticu armãnescu: Yeoryi Maneka Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 18.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 17.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 17.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Yeoryi Perdichi - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia Pindu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 17.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 16.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 16.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - România la ea acasă - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia Pindu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 16.04.2024
Dzuua NATO tu Românie

Dzuua NATO tu Românie

România easti unâ cu axiili dimucratiți ali Suțatâ Nordu-Atlanticâ, dzâsi prezidentul Klaus Iohannis, cu furñia a yiurtusearillei a Dzuuâllei NATO tu vâsilie.

Dzuua NATO tu Românie
Mindueri ti turismul ditu 2024

Mindueri ti turismul ditu 2024

Tu Românie, tu 2024, criscu numirlu di apartamenti loati cu niki tu reghimu hotelieru. Alinarâ ș-pâhadzlli la hoteluri.

Mindueri ti turismul ditu 2024
Sesiuni spețialâ ti NATO

Sesiuni spețialâ ti NATO

România yiurtusi 2 dețenii di la apruchearea tu NATO, nai ma marea suțatâ politico-militarâ ditu isturie.

Sesiuni spețialâ ti NATO
România – zñiili a furtunâllei

România – zñiili a furtunâllei

Vimtul vârtosu adră zñii București ş-tu 13 giudeţi ditu Românii.

România – zñiili a furtunâllei
Ghidu anti-deepfake

Ghidu anti-deepfake

Directoratlu Naţionalu di Securitati Ciberneticâ di București scoasi tu padi unu ghidu pritu cari pots s-badz oarâ cari suntu materialili di turlie deepfake.

Ghidu anti-deepfake
Rezervili valutari, pi crișteari

Rezervili valutari, pi crișteari

Rezervili valutari ali BNR criscurâ tu bitisita a meslui marțu. Banca Țentralâ dzâsi nica că scâdzu IRCC, indițili di referinţâ ti creditili a consumatorilor.

Rezervili valutari, pi crișteari
Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen

Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen

Reacțiili nu amânarâ s-veadâ dupâ apruchearea a Românillei ș-a Vâryârillei tu spaţiul Schengen cu sinuri aeriani ş-maritimi.

Reacţii la apruchearea a Românillei ş-a Vâryârillei tu Schengen
Republica Moldova, dependenţâ tut ma ñicâ di nafta aruseascâ

Republica Moldova, dependenţâ tut ma ñicâ di nafta aruseascâ

Republica Moldova importâ tut ma pţâni produsi petrolieri ditu Arusii, iara protlu a ļei furnizor agiumsi s-hibâ România.

Republica Moldova, dependenţâ tut ma ñicâ di nafta aruseascâ
Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024 - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Interviu tu limba romănă cu artistulu Fãrşirotu Mircea Valeriu Deaca Apriduţearea şi alidzearea pi armãneaşti la microfonu: Redactori, Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia “Makedonia”şi Cãnticu polifonicu - Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 14.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024 Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa Alidzearea la microfon: Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu: Pareia “Pindulu” Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 13.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024 Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa Alidzearea la microfon: Mirela Biolan (Sima) şi Taşcu Lala - Bairu di cănticu armãnescu Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 12.04.2024
Emisiunea armãneascã ditu 11.04.2024

Emisiunea armãneascã ditu 11.04.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Oaspiţ la microfonlu a emisiunillei pi armâneaşti: Expoziţia “Art Objects” (19-26.03.24) artistulu Mircea Valeriu Deaca - Vernisajlu ali Expozitie – curatoru prof.dr. Marius Tiţa - Bairu di cănticu armãnescu: Mirela Ciobanu (Cocotu) Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 11.04.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company