Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Giumitate di an pi schiuri, pi Semenic

, 09.02.2013, 19:44


Aoaţe aflaţ ţinţe pârtii di schi omologate ofiţial, iara condiţiile suntu bune. Sorin Blaga, primarulu a comunâl’ei Văliug, di-trun Caraş-Severin, nâ invită pi Semenic, şi dzâţe: “Him unâ di aţeale ma vecl’le staţiun’i montane din ţară, di-tru România. Neaua ţâne aţel mai multulu chiro di an şi avem şi aţea ma lunga pârtie din ţară, di 6 km. Fu ditotna unâ zonă ahoria, v’ineu sârb’i şi unguri tru iţe week-endu. Are unâ unâ pârtie di schi la Casa Baraj, di aform’ia că baza di cazare la noi si creadză în varliga localităţlor Văliug, Crivaia, iu are un numir mare di locuri di cazare. Momentan si schiadză la Casa Baraj, unâ pârtie muşată, ama ca m’ică. Accesulu la pârtia mare si faţe cu autobuzile. La Casa Baraj are un after-schi, un bar multu muşat, şi avem un telescamnu di dauă locuri, avem canone di neauâ, faţim neauâ artificială.”


Di pârtiile ma vecl’i, başi di-tru staţiune, ţea ma lunga pârtie di pi schi di pi Semenic easte Uriaşul cu unâ lundzime di 1.200 di metri. Diferenţa di nivel easte di 220 di metri, iara traseulu easte considerat di un nivel mediu. Teleschiulu poate sâ transportâ până la 800 di persoane pi oră. Nu are niţe nocturnă, niţe neauâ artificială.


Unâ altă pârtie di schi, tut ahât căftată, easte Cruţea di Bradz. Are unâ lundzime di 750 di metri, iara traseulu easte considerat di un nivel mediu, cu unâ diferenţă di nivel di 160 di metri. Teleschiulu poate sâ transportâ câte 500 di persoane pi oră. Pârtia di schi Goznuţa are 700 di metri lundzime şi unâ diferenţă di nivel di 180 di metri. Unâ altă pârtie, considerată di schiori di nivel mediu easte Prietenii Munţilor, cu unâ lundzime di 500 di metri şi unâ diferenţă di nivel di 180 di metri. Accesulu si faţe cu teleschiulu, ţi are unâ capacitate di 400 persoane pi oră. Unâ pârtie di schi considerată lişoarâ ca dificultate easte Semenic, cu unâ lundzime di 300 di metri şi unâ diferenţă di nivel di 40 di metri. Telschiulu poate sâ transportâ până la 400 di turişti pi oră.


Ma multe hoteluri şi pensiun’i vă aşteaptă în zonă. Iara tru ţi mutreaşte deliciile culinare, aoaţe precis va sâ hiţ hâidipsiţ. Si toarnâ cu detalii Sorin Blaga, ţi dzâţe: “Aţel’i ţi schiadză în zona Semenicului, si cazeadză şi la Văliug şi la Crivaia şi la Trei Ape, ama aţel’i ma mulţâl’i si cazeadză la Crivaia, la poalile a Semenicului. Nsus pi munte există un hotel ţi are maşi vârâ 30 di camere. Him român’i şi ştim clar că afinata (di afinghe), pestruvulu şi bureţâl’i di fag suntu la puteare. Hai, v’iniţ şi convindziţ-vă di muşuteaţa locului şi pistipsiţi-mâ că după unâ dzuâ di schi va vă satisfacă bucătăria di tute turliile, di la meniuri rafinate, până la aţeale aplo şi ndophe: ciolan cu fisul’iu, verdzu călit, până la pizza şi îngl’iţate, satisfaţim tute gusturile.”


Semeniculu îşi aşteaptă tut chirolu a anului vizitatoril’i, di la amatoril’i di anutare, şi pescuit, până la aţel’I cu mirachea sporturilor nautiţe, aoaţe si l’ia cu niche bărchi, hidrobiciclete sau plăci (ploace) di windsurfing ică aţel’I cu mirachea drumeţiil’ei, priimnaril’ei.


Ama trâ momentu, cum unâ nauă arăţire a chirolui, garantează prilundzirea sezonului di schi în tută vâsilia, nu ezitaţ să vă programaţ unâ vacanţă pi schiuri pi Semenic!


24.ian.2013

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare Friday, 15 December 2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin,...

Paramithurile a Banatului Montan
Volta a comunismului pritu București
Radio-Priimnare Tuesday, 07 February 2023

Volta a comunismului pritu București

U videmu adză capitala a Românillei pritu ună volta speţială, cari ari mari succes tru arada a turiștilor xeni. Turlu a comunismului tru...

Volta a comunismului pritu București
Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat
Radio-Priimnare Friday, 25 November 2022

Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat

Agiundzem ază în partea di vestu, în reghiunea istorică Banat. Descoperim ţea mai izolată așidzare din România, un stog di case din...

Atracții turistiţe/muşuteţ inedite în Banat
Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă
Radio-Priimnare Friday, 18 November 2022

Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă

Ediția di toamnă a Panagh’irului di Turismu a Româniilei si desfășură la București, în perioada 10-13 brumar/noiembriu. Vizitatoril’i...

Oferte la Panagh’irulu di Turismu a li Românie, ediția di toamnă
Radio-Priimnare Saturday, 17 September 2022

Ahurhită di toamnă tru Delta ali Dună

Ninti tra s’vearsă tru Aamarea Lae, Dunărea, ţi easti doilu arău ca lundzime ditu Europa, andreadzi ună di nai muşeati delti ditu lume....

Ahurhită di toamnă tru Delta ali Dună
Radio-Priimnare Tuesday, 19 July 2022

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș

Adză agiundzemu stăzi ajungem tru nord-estul ali Românie, tru unu ditu parcurli naționale a curi muşuteţ turistiţi suntuu apreciate di tut ma...

Parcul Național Clleili a Bicazlui-Hășmaș
Radio-Priimnare Friday, 24 June 2022

Experiențe dobrogeani

Experiențe dobrogeani Adză nidzemu tru sudlu ali României și agiundzemu tru Dobrogea. Va să zburămu ti ună nauă turlie di turismi cari ari...

Experiențe dobrogeani
Radio-Priimnare Friday, 03 June 2022

Timișoara și locărli di anvărliga

Nidzemu adză cătă unu di nai ma mărlli căsăbadz ditu ascăpitata a Româniillei: Timișoara. Tru 1771, aoa s’tipusi protlu jurnal tru limba...

Timișoara și locărli di anvărliga

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company