Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top – 23.02.2013

Prezidentul Traian Băsescu apruchie Nomlu a bugetlui di stat şi Nomlu a bugetlui a a asiguripserilor sociali di stat pi 2013Prezidentul ali Românii, Traian Băsescu, apruchie Nomlu a bugetlui di stat şi Nomlu a bugetlui a asiguripserilor sociali di stat pi 2013, adoptati pi 7 di Şcurtu di Parlament. Stâmâna ţi tricu, Nomlu a bugetului fu declarat constituţional di giudicâtorlii ali Curti Constituţionali, cari nu apruchiarâ ici sesizarea ali opoziţii democrat-liberali mutrinda actul normativ. Bugetlu dit estan este întimiliat pi unâ crişeari icunumicâ di 1,6%, unâ inflaţii di mesi di cathi an di 4,3%, un cursu mediu di 4,5 lei/euro şi un deficit bugetar di 2,1% dit PIB. Apruchiat cu unâ largâ majoritati tu Parlamentul di Bucureşti, bugetlu di stat pi 2013 fu caracterizat di premierlu social-democrat, Victor Ponta, ca hiindalui “nai ma bunlu dit aestu chiro”. Opoziţia democrat-liberalâ pitricu cama di 10 nii di amendamenti, ama niţi unlu nu fu apruchiat.Guvernul di Bucureşti apruchie ordonanţa mutrinda bâgarea tu practico a timbrului di mediuGuvernul di Bucureşti apruchie ordonanţa mutrinda bâgarea tu practico a timbrului di mediu — aţea di tora variantâ a taxâlei bâgati tu 2007 di autorităţili români tu scupolu di înnoiri a parcului auto. Timbrul di mediu va s-hibâ bâgat tu practico dit 15 di Marţu, ti amaxilii cu 8+1 locuri, ti alanti categorii di amaxi arâmandalor reglementărili di pânâ tora. Îtu noaua formulâ di calcul nu mai îngreacâ capacitatea cilindricâ a amaxâlei, s-ţâni cont di emisiii di dioxid di carbon. Uidisit cu datili prezentati di Ministerlu a Mediului, pâradzlii ţi lipsescu pâltiţ va s-scadâ cu 60% ti amaxili Euro 2, cu 80% ti aţeali Euro 1 şi cu vârâ 90% ti non-Euro, ta s-nu s-da cali la blocaj la vindearea lor. Timbrlu di mediu tiniseaşti principiul că aţel ţi polueadzâ pâlteaşti, dzâţi ministrul a Mediului, Rovana Plumb, iara aestu lucru agudeaşti multu greu tu motorizărili euro 3 şi 4, ponderea majoritarâ a amaxilor second-hand ancupârati di români. Ti eali, taxa creaşti cu 10-15 %, iara producătorlii spun câ noaua taxâ licşureazâ ancupârarea di amaxi multu vecli şi nu încurajeadzâ ici înnoirea a parcului auto.


, 23.02.2013, 11:52

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Monday, 13 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
一周要闻回顾
Eveniment Top Sunday, 28 April 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
一周要闻回顾
Eveniment Top Tuesday, 23 April 2024

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mârli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024
Eveniment Top Sunday, 18 February 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024

Pi șcurtu: Premierlu a Românillei, tu vizitâ tu Italíi/ Prognozi icunomiți/ Atacu ciberneticu pi spitalili ditu Româníi/ Medalii di malmâ...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 11.02 – 17.02.2024
Eveniment Top Sunday, 11 February 2024

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024

Cartea a Prezidentului cătrã Parlamentu; Un nãu nom trã pregătirea militară a populaţiillei?; Meatri trã fermieri; Pledoarie trã Europa;...

Ma mãrli iventuri a stãmãnãllei ţi tricu 04.02 – 10.02.2024
Eveniment Top Sunday, 04 February 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024

Defițitu ti vâsilíi/Lucru ti parlamentari/Hackeri ti premieru/Mită ti altu politițianu/Pâradz ti Ucraina/Tendzâ ti Cumata...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 28.02.-03.02.2024
Eveniment Top Sunday, 28 January 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 21.01 – 27.01.2024

Tensiuni suțiali tu anlu anda s-facu di patru ori alidzeri / Drogurli suntu acâțati tu isapi / Dimisia/paretisea la livelu analtu tu Republica...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 21.01 – 27.01.2024
Eveniment Top Sunday, 21 January 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 14.01 – 20.01.2024

Stâmânâ amplinâ di protesti tu Româníi / Yiațrâlli di familíi ș-ațelli ditu ambulatorii anglleațâ protestili / Compania Pfizer deadi tu...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 14.01 – 20.01.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company