Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat București și Budapista și co-produs cu Warner TV Serie (Germania), serialu avu premiera mondială tru cadrul Berlinale Series, ediția di estan hiinda prima ditu istoria festivalului cari pripune un nou premiu dedicat serialelor remarcabile ditu tută lumea.

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

, 07.04.2023, 13:38Scenariul Spy/Master” easti scris di Adina Sădeanu și Kirsten Piters, regia poartă simnătura al Christopher Smith, iara producător creativ easti Ioanina Pavel. Spy/Master”, serialul cari va s’aibă premiera națională tru meslu mai pi HBO și HBO Max, spune pirmitusearia a unui diplo agent secret, mâna dreaptă a dictatorului Nicolae Ceaușescu, și îlli ari tru distribuție pi Ana Ularu și Alec Secăreanu. Actrița Ana Ularu:Easti ună miniserie, di faptu. Va s’hibă șase episoadi, iara noi avum proiecție Berlin maş cu protili dauă episoadi, dimi primile dauă episoadi fură practic tru compitiție. Publiclu fu multu impresionat, ași putem să spunemu ditu reacțiile pi cari lo avum la premieră, și mi hărsescu multu di multu. Pi di altă parte, lipseaşti s’mărturisesc că și mini fui multu entipusită, acă șteam că adrămu ţiva multuspeţialu. Ama totna, la premieră, dukeştă lucărli altă turlie, ti armătuseşţă cuc ună energie vărtoasă cându vedz rezultatul pi un ecran mari, tru ună sală mplină, și avdză reacțiile a spectatorilor. Easti un sentiment minunat, minduescu că li aștiptăm tuț, noi, actorllii. Voi orlea zorlea s-aduc aminti că și Elvira Deatcu gioacă tru aestu serial, easti ună actriță pi cari u ador, și pot să spunu că ea și Claudiu Bleonț fac niscănti roluri absolut fabuloase ca fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu și consoarta a lui, Elena Ceaușescu.Mini interpretedzu ună agentă di la Contraspionaj, pi numa Carmen Popescu. Aestă Carmen Popescu ari misiunea să-lli aspargă planurli al Victor Godeanu, interpretat di Alec Secăreanu, actorlui ditu rolu principal. Ase că personajul interpretat di mini mindueaşti s’aspargă, s’curmă iţi tentativă al Victor di dezertari. Easti un personaj pi cari lu adrămu ca hiinda mintimenu, ama şi cu hazi, tutunăoară multu apuusitu. Minduescu aesta easti karma a mea, s’gioc personaje apufusiti. Fu ună andamasi multu di multu hărăcoapă cu echipa aliştei miniserii și un scenariu cari mi arisi pănu di mardzină ditu primul moment. Ghivăsiiu fără adilleaticu aestu scenariu tru kirolu anda earamu tru Portugalia, cathi bitisita di episod avea ahât multu suspans, căţe ghiuşbilea aşteptam s’vedu ţi va s’facă tu yinitu.Un altu serial cari u ari pi Ana Ularu tru distribuție easti Puterea” / The Power”, iu gioacă deadunu cu cuuscuta actriță Toni Collette. Serialul Puterea” avu premiera pi Amazon Prime tu bitisita a meslui marţu. Tru idyulu serial nica gioacă ma multă actori români, ntră cari și Bogdan Albulescu. Cartea cari easti la thimellilu a serialului easti scrisă di Naomi Alderman, fu tradusă tru limba română di Miruna Voiculescu și alănci la editura Storia Books. Ana Ularu:Scenariul filmului nkiseaşti di la ună premisă multu mintimenă, vas ă spunu că easti ună traţiri pritu evoluționism. Idhea a filmului easti că natura agiută organismele să s’adapteadză la societatea și lumea tru cari băneadză. Simfunu vu scenariului, featile adolescente evolueadză, di amintă un nou organ di la mama natură, iara aestu nău organ ari putearea ti s’electrocuteadza. Și aestă naauă putere amintată di mulleri alăxeaşti vără turlie arada a lumilleai ditu ma multi puncte di videală. Iar aesti alăxeri suntu cu ahât ma importante ma să zburămu ti societăț opresive și nidrepte, societăți cu ixiki di democrație. Easti tut un serial cu multă acțiune, acțiune cari s’dizvărteaştioiuţido tru lumi. Ună parte a pirmitusearillei s’dizvărteaşti tru America, ună altă parte tru Nigeria, personajele agiungu și tru Anglia și nu maş aclo. Pot să spunu că easti unu ditu nai ma bune filme pi cari li adraiu vărăoară. Și di itia că zburămu şi tră Spy/Master, am un sentiment multu cu anami că lucraiu tu aesti dauă seriale pi cari le ador și pi cari mă hărsescu multu di multu s’li spunu ma largu ti publicu. Tu ţi mutreaşti partenerii ditu Puterea” / The Power”, Toni Collette și Bogdan Albulescu suntu parteneri distanți, tră aţea că evoluăm tru hire narative diferiti. Nu vas ă spunu ma multi, tră aţea că voi s’hibă ună supriză tră spectatori, ama pot să spun că mi hărsescu mi adunu cu Toni Collette tru aestă producție, nădăescu că va s’yină oara s’giucămu şi deadunu.”Ana Ularu easti una ditu nai ma apreciate teatrini ditu România. Avu roluri memorabile tru teatru și tru film și giucă deadunu cu mări vedete internaționale — Keanu Reeves (Siberia), Tom Hanks (Inferno), Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence (Serena). Nu di multu kiro interpretă roluri importante și tru serialele Emerald City, Alex Rider ică Tribes of Europa/ Triburile Europăllei.
Autoru: Corina Sabău


Armânipsearia: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”
Carnet cultural Sunday, 11 December 2022

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Ediţia cu numirlu 29 a Pănăyirlui de Carti GAUDEAMUS s’dizvărteaşti tru kirolu 7 – 11 di andreu, București, tru Complexul Expoziţional...

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company