Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizual

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Expoziția di sculptură „Andezit 10”

, 24.11.2023, 22:37

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizuali consacraț prezintă lucrări stres ligate di Via Transilvanica – Drumulu/calea care uneaște, traseulu turistic (pri pade, cu bicicleta sau în-călar) di lungă distanță (1400 di kilometri), care traverseadză România pi diagonală, di la Mânăstirea Putna din Moldova (nord-estul ali Românie), până la Drobeta-Turnu Severin (sud-vestul a Româniilei). Unile borne kilometriţe a traseului sunt realizate di cheatra di andezit (rocă magmatică rezultată prin erupție vulcanică) di cătră artiști.


Avem stată di zbor, la vernisaj, cu inițiatorulu a proiectului și unulu di artiștili expozanță, sculptorulu Maxim Dumitraș, dispre cum si născu expoziția di la Galeria Simeza și cum si are formată echipa di sculptori creatori a expozițilei:


Aestă expoziție si născu di la un simpozion de sculptură monumentală Via Transilvanica, iu catheun artistu are faptă/adărată 5-6 borne. Sunt toț membrili participanță la aestu simpozion. Avem ofelisită/folosită ca materie primă andezitulu și catheun artist are propusă proiecte proprii care cred că va hibă în timp fapte/adărate și monumental. Eu am făcută/faptă echipa știinda artiștili că lucreadză în andezit. Easte un material foarte dur, dinclo di granit. Normal că lipseaşte să ai ună experiență tru aestu material și am faptă selecția artiștilor. Am făcută câte 6 borne, cum am spusă, catheun cu câte un proiectu propriu. Aestă expoziție are circulată/urdinată di la Muzeulu di Artă Comparată din Sângeorz-Băi, la Baia Mare, Sighetu Marmației, Bacău, Iași și amu se bitiseaşte/se închlide un ciclu de un an la Galeria Simeza, la București. Lucrările li am lucrată la Via Transilvanica, pi dzeană, după care fură expuse de-a lungul a traseului. Am construită expoziția în funcție di sală.


Maxim Dumitraș nă deade câte-ndoauă detalii dispre cum si lucreadză andezitulu, un material dur, dificil di prelucrat:


Este ună tehnică specială, sunt discuri speciale, nu ti poț agiuca/nu poţ să ti agioţ cu i ţe materiale. Easte dură, ama easte fantastică cându si termină/bitiseaşte aestă sculptură. Tră prima oară o/u am folosită în circuitulu a sculpturilor amuu are vrărnă 10 ani, si are lucrată multu și în simpozioane. Ună cheatră foarte rezistentă la timpu, la intemperii. Și ţi easte interesantu easte că poț să folosești di la structura griului până la structura ultrafinisată, aproapea di nivelul a ghialiilei/ a sticlălei.


Artistul vizual Bogdan Pelmuș, prezentu în expoziție cu lucrări di sculptură, nă zbură di proiectul Andezit 10:


Eu nu am terminată/bitisită sculptură, am terminată pictură, de faptu, ama mi si păru interesantu lucrul cu obiectul. Eu lucredzu cu obiectu, cu video, cu mai multe medii. Și materialul mi si-are părută foarte interesantu, di aformia că easte foarte dur, easte greu, și poț să scoţ di el exactu/tamam inversul. Depinde cum ti agioţ cu el.


Ţi lucrări are expusă Bogdan Pelmuș în cadrul a expozițilei di la Galeria Simeza?


Sunt doauă piese, au numa/ si numescu Azboir și doauă desene, completare vără turlie pi ideea di dualitate, di căftare, interior, viesteare/visterie, copilărie. Cum poț să scoț ca matur idei din eulu a tău personal.


Președintile a Uniunilei a Artiștilor Plastiţ (UAP), artistul Petru Lucaci, prezentu la vernisaj, nă are declarată:


Easte tră mirache ţe si faţe aoaţe. Easte ună provocare și tră sculptori și tră noi să asistăm la ună ahtare desfășurare di forțe, di aformia că putem să zburăm ninca/ ba și di forță aoaţe. Andezitulu easte ună cheatră foarte serta/foarte dură. Eu li-am vidzută sculptorili în simpozioane și mi are impresionată tipulu di efortu la care si supun tră identificare în bloculu di cheatră ună imaghine, ună idee, ună formă, un mesaj. Lucrările sunt interesante, grupulu easte tru eidiul timpu omogen, ama si identifică personalităț multiple aoaţe, di aformia că sunt artiști cu experiență și tru tăburi și în lucrul cu ahtări materiale. Easte un material inedit, cu ună forță expresivă impresionantă.. Him înviţaţ cu tăburile în cheatră di albă de Viștea, în calcar mai moale, mai modelabil, mai lişor tră stăpuire. Cându easte zborulu di andezit, easte ună provocare teribilă și efectul easte absolut impresionantu.


Tră Lucaci nă zburâ și di cum veade aestu proiect din punct di vedeare curatorial, proiectul hiinda curatoriat di cătră ișiși artiștili expozanță:


A mie îmi si pare că expoziția are sensu și easte unitară și are forță, di aformia că, aţeli care si au asociată si cunoscu întră eli, știu potențialul a catheunuia, știu potențialul a materialului cu care lucreadză și cred că au aflată ună formulă foarte bună să bagă în operă ideile a lor.


Cum fu, bun?, arău?, anulu 2023 din perspectiva UAP? Ţi pregăteaște Uniunea Artiștilor Plastiţ tră aţeli cu mirache tră muşat? Președintile Petru Lucaci:


Tora di oară vrem să faţim un bilanțu la Salonulu Național di Artă Contemporană, care eu dzâcu, fu di anvergură. Si desfășură în 15 spații diferite, di care și unile mări, aţeale di la Combinatulu a Fondului Plastic, iu avem 8 galerii care cred că au dimensiuni impresionante. Aclo sunt fostile hale a combinatului, care si are transformată într-un hub cultural, probabil ţel mai mare din România și în care si fac lucruri di altă anvergură dicât putem să desfășurăm în galeriile din căsăbă, care sigura au niște dimensiuni mai domestiţe, mai umane. Pregătim un altu evenimentu tora, în curundu/ tru şcurtu chiro. Avem terminată noaua casă, sediul a Uniunilei a Artiștilor Plastiţ, ţi are și ună galerie di artă la parter. Deci expoziția care u avem organizată aclo mutrim să u dam s-u veadă a lumii într-un contextu mai oficial di inaugurare a unui sediu a Uniunilei. Easte tră prima oară cându Uniunea are casa a lei, aţea ţi easte un lucru extrem di importantu.


Autor : Eugen Cojocariu, Ion Puican


Armânipsire : Hristu Steriu

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”
Carnet cultural Sunday, 11 December 2022

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Ediţia cu numirlu 29 a Pănăyirlui de Carti GAUDEAMUS s’dizvărteaşti tru kirolu 7 – 11 di andreu, București, tru Complexul Expoziţional...

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company